Blogg

Sundbyberg kan inte vänta, klimatomställning nu!

Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådet och en mängd andra organisationer har den senaste tiden kritiserat regeringen för att klimatomställningen går alldeles, alldeles för långsamt. Greta Thunberg och Fridays for Future fick träffa statsministern och Greta ville att statsministern skulle erkänna att regeringen gett upp Parisavtalets mål.

Vi kan bara hålla med, omställningen måste gå mycket, mycket snabbare och leda till mer jämlikhet inte mindre. Klimatomställning och visionen om ett hållbart samhälle bortom destruktiv kapitalism har länge varit centralt för Vänsterpartiet. I Eko-eko-programmet la vi upp principerna för en hållbar ekonomi. I Stockholmsregionen har vi protesterat mot motorvägsbyggen och varit ensamma om att vilja ha utbyggd och gratis kollektivtrafik.

Nu vill Vänsterpartiet att staten tar chansen under pandemin i att göra massiva investeringar i förnybar energi, elektrifiering och hållbara tekniker. Och mycket bestämdare styra mot ett hållbart samhälle.

Sundbyberg måste gå före

Men vi i Sundbyberg vill ligga på staden att gå före andra kommuner och vi vill vässa vår miljöpolitik ännu mer. Därför håller vi på att ta fram ett miljömanifest för Sundbyberg.

Fram tills att detta lanseras vill vi uppmärksamma de klimat- och miljöförslag vi redan drivit och driver i Sundbyberg.

Här är en lista (det röda fetmarkerade är redan beslutat i Kommunfullmäktige):

 1. Utlys klimatnödläge – plan för utsläppsminskningar utifrån Parisavtalet för både produktion och konsumtion
 2. Sätt upp fler laddstolpar i staden
 3. Plan för mer vegetabilisk, ekologisk och hållbar mat i stadens alla verksamheter. Minskat matsvinn och fasa ut all palmolja!
 4. Returpunkter i fler stadsdelar – för återbruk av prylar och möjlighet att laga saker
 5. Ambitiösare miljömål för stadens bolag som följs upp varje år. Påskynda omställningen genom bidrag från Klimatklivet.
 6. Bygg fler trähus! *
 7. Bygg ett nytt växthus! En social mötesplats och närodling – lokal plantskola för stadens blommor.
 8. Kommunala energibolaget Norrenergi ska:
  – Sluta sälja utsläppsrätter
  – Utreda kollagringstekniker (negativa utsläpp)
  – Bara köpa in hållbar pellets (från restprodukter som inte bidrar till ökad skogsskövling)
 9. Minska bilbehovet!
  – Driva på för eldriven kollektivtrafik mellan Ursvik och Järva, Brotorp.
  – Varucentral för samordning av transporter för minskad biltrafik.
  – Underlätta för cyklister
 10. Anlägg en ätbar park med frukt, bär, örter och nötter,
  som en social mötesplats, för kunskap om hur mat blir till och för biologisk mångfald.

Moisés Ubeira, gruppledare
Towe Bengtsson, vice gruppledare

* minst 50 % av nybyggen – beslutades som tillägg till senaste budgeten, men vi vill bygga ännu mer i trä!

** Det fattas idag resurser för detta.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk