sida

Bostäder, trygghet och hållbar framtid – Ett öppet Sundbyberg för alla.

Jesper Wiklund talarstol 160620 10I måndags presenterade vi vår budget ”Ett Öppet Sundbyberg för Alla”. Den här texten handlar om den.

I måndags presenterade vi vår budget ”Ett Öppet Sundbyberg för Alla”. Den här texten handlar om den.

Tänk dig att du står i en kör. En bostadskö för att vara exakt. I Sundbyberg köar ca 100.000 personer till Förvaltarens 8.000 lägenheter. Skulle vi ställa upp alla dessa människor på led skulle det vara en kö som räcker från Bananhuset i centrala Sundbyberg till pendeltågsstationen i Märsta.

I den här kön finns ungdomar som inte kan flytta hemifrån, det finns arbetssökande som inte kan flytta dit jobben finns, det finns trångbodda barnfamiljer, det finns de som tvingas flytta runt på eviga andrahandskontrakt och det finns nyseparerade som vill bo nära sina barns skola.

Det enda sättet att korta den här kön är att bygga fler hyresrätter, och bygga hyresrätter som de i kön har råd med. Det hjälper INTE att sälja ut de hyresrätter vi har och det hjälper definitivt INTE med marknadshyror som beräknas leda till 50 % höjda hyreskostnader i Sundbyberg.

Tänk dig också att du inte vågar gå ut, för att du är rädd att bli utsatt för våld på grund av den du är, hur du ser ut eller vem du älskar. Eller tänk dig det motsatta – att du inte vågar gå hem för att du är rädd att bli slagen av den du älskar eller av din vårdnadshavare. Vart skulle du gå? Vem ringer du?

Sundbyberg ligger i statistiken långt över snitt i landet vad gäller anmälda fall av grov kvinnofridskränkning samt av våld i hemmet. I Sundbyberg, precis som i resten av landet, finns också hatbrott och homo/bi/transfobi.

Tänk dig också att ditt barn har en ny klasslärare – igen. Eller hemtjänstpersonalen är ny – igen, eller att handläggaren du ska förklara din bygglovsansökan för är ny – igen. Även det är en otrygghetsfaktor. Inte minst ur personalens perspektiv. Varje gång en kollega slutar ska en ny läras upp, ett nytt team ska byggas och nya rutiner sättas. Arbetsbelastningen ökar och tiden för planering och strategiskt arbete minskar. Det blir en ond spiral. Ökad arbetsbelastning leder till ökade ohälsotal och ökad personalomsättning. Vilket i sin tur ytterligare ökar arbetsbelastningen.

Tänk dig att du blir sjuk – av luften du andas eller vattnet du dricker. Eller tänk dig att du inte kommer till jobbet för att gatan är översvämmad igen eller elen av för att träden som föll under stormen rev ned ledningarna. Kort sagt – tänk dig en framtid där vi inte lyckats ställa om till grönt.

I budgeten har Vänsterpartiet förslag som får ner barntätheten till max fem barn per anställd i förskolan vilket ger en avlastning på personalen i den verksamhet där vi har allra högst ohälsotal. Det ökar kvaliteten i en verksamhet som är central för barnens pedagogiska utveckling såväl som för att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta.

Vi lägger också pengar på att stötta Sundbybergs Kvinnojour och vi ställer krav på rimliga arbetsvillkor BÅDE i vår egen verksamhet och i den upphandlade.

Vi föreslår stärkt arbetsmiljöutbildning för chefer och vi ställer krav på att kommunen igen ska ha tillsvidareanställning och heltid som norm, i sin verksamhet.

Vi föreslår också fler platser i kommunala musikskolan samt, inte minst, att Rissneambassadörerna utvidgas till att också omfatta Hallonbergen.

I budgeten föreslår vi ett ökat byggande av hyresrätter – till rimlig kostnad. Vi ställer krav på att komma åt den olovliga andrahanduthyrningen. Vi lägger också förslag på hur vi kan stärka hyresgästerna genom kompiskontrakt, sänkta trösklar för förstahandskontrakt samt sänkta trösklar för boende med funktionshindervariation. Som enda parti budgeterar vi INTE för vinstuttag ur Förvaltaren.

Vi föreslår att en elbusslinje längsmed Enköpingsvägen ska utredas tillsammans med Landstinget, vi föreslår ökad andel vegetabilier i maten – för ökad folkhälsa och minskad klimatpåverkan. Vi föreslår jämställdhetskonsekvensbeskrivningar i plan- och byggärenden. Och vi föreslår en plan för minskad bullerstörning i staden.

Kort sagt. Vänsterpartiet har en budget för ett Öppet Sundbyberg för alla.

Jesper Wiklund

23 juni, 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk