• Hem
  • Om bostäder och...
sida

Om bostäder och magont

demo 160425I måndags demonstrerade hyresgäster hos Sundbybergs bostadsbolag Förvaltaren utanför stadshuset i samband med kommunfullmäktiges möte. De boende protesterade mot de hyreshöjningar som väntar efter att Förvaltaren genomfört planerade renoveringar. Många har ont i magen över att inte ens veta hur stor höjningen kan komma att bli, om man kommer kunna bo kvar eller om man kommer tvingas flytta från sin lägenhet. Den oron ska ingen behöva känna. Utöver det finns en stor frustration över att även de nya skåpluckor, parkettgolv mm som många lagt pengar på i linje med ett ”Valfritt lägenhetsunderhåll” kommer bytas ut i samband med renoveringen. Det är kostnader och miljökonsekvenser som man nu helt bortser från när alla lägenheter i en bestämd fastighet ska genomgå samma typ av renovering.

I måndags demonstrerade hyresgäster hos Sundbybergs bostadsbolag Förvaltaren utanför stadshuset i samband med kommunfullmäktiges möte. De boende protesterade mot de hyreshöjningar som väntar efter att Förvaltaren genomfört planerade renoveringar. Många har ont i magen över att inte ens veta hur stor höjningen kan komma att bli, om man kommer kunna bo kvar eller om man kommer tvingas flytta från sin lägenhet. Den oron ska ingen behöva känna. Utöver det finns en stor frustration över att även de nya skåpluckor, parkettgolv mm som många lagt pengar på i linje med ett ”Valfritt lägenhetsunderhåll” kommer bytas ut i samband med renoveringen. Det är kostnader och miljökonsekvenser som man nu helt bortser från när alla lägenheter i en bestämd fastighet ska genomgå samma typ av renovering.

Att bostäderna i Förvaltarens bestånd behöver renoveras är det nog ingen som betvivlar. Stamrenoveringar måste ske regelbundet för att rören inte ska börja läcka och ska vi minska klimatpåverkan behöver vi till exempel sätta in mer energieffektiva fönster. Det viktiga är att det görs i samråd med de boende så ingen tvingas från hus och hem. I Sundbyberg ska alla beslut vägledas av ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och – social hållbarhet. Att det är ohållbart att tvinga boende från sina hem borde vara en självklar utgångspunkt även i renoveringsarbetet.

Vi har besökt Knivsta där man tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram en bra modell för hur det kan gå till. Med en förbättrad process kring renoveringarna har nödvändiga upprustningar gjorts samtidigt som de boende sluppit magont och kunnat bo kvar i sina hem. Men vi behöver också se till att fler får tillgång till förstahandskontrakt, vi måste få bort som hyr ut i andra hand år efter år till hutlösa priser och vi behöver göra det möjligt att dela på förstahandskontrakt. Sist men inte minst behöver vi bygga nya bostäder allt eftersom staden växer. Allt detta driver Vänsterpartiet i Sundbyberg. Bara så får vi ett Sundbyberg som är öppet för alla.

Jesper Wiklund

29 april 2016

Läs mer här: Motion – Driv inte hyresgästerna från sina lägenheter. Väckt av Jesper Wiklund (V).

Dela den här sidan:

Kopiera länk