Blogg

Anhörigstöd för ökad trygghet

I veckan gjorde jag studiebesök på det anhörigkafé som Sundbybergs stad arrangerar under våren. Den första träffen hade temat ”Vad är våld?” och gästades av kommunens relationsvåldssamordnare. Att vara anhörig till någon som utsätts för våld kan vara väldigt tufft. Många Sundbybergare lever nära någon som av olika skäl inte mår bra och har därför behov av stöd.

Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående med normbrytande funktionalitet (psykisk eller fysisk), långvarig psykisk eller fysisk sjukdom och/eller missbruks- eller beroendeproblem ska särskilt beaktas enligt hälso- och sjukvårdslagen. Socialtjänsten har också ett särskilt ansvar för barns trygghet, att arbeta förebyggande, att upptäcka och stödja föräldrar med svårigheter som kan påverka föräldraskapet och ansvar för barnens hälsa och utveckling.

Tidigare har främst anhöriga till äldre erbjudits hjälp i Sundbyberg, men det finns så många fler grupper i behov av stöd. I februari 2017 motionerade Vänsterpartiet i Sundbyberg därför om att utreda förutsättningarna för att utveckla ett anhörigcenter i Sundbyberg. Att ge anhöriga stöd i form av information, samtal, utbildning, hjälpmedel, ekonomi, avlösning eller t ex praktisk hjälp i hemmet, kan verkligen förbättra hälsan för ett stort antal människor.

Motionen är ännu obesvarad. Det är dock glädjande att se att anhörigstödet redan har börjat utvecklas och att få ta del av de olika stödfunktioner som erbjuds i och kring Sundbyberg, till både vuxna och barn. En viktig framgångsfaktor här är samverkan med och mellan olika organisationer.

Låt oss alla hjälpas åt att sprida information om var det finns hjälp att få, till våra medmänniskor därute. Här nedanför hittar du några tips.

Vi väntar också svar på vår motion från december 2017 om att uppdra åt Fastighets AB Förvaltaren att införa en policy och rutin för Huskurage, så att fler stärks i att agera om vi blir oroliga för att någon granne far illa. Så vi kan hjälpas åt att stoppa mäns våld.

Ett ytterligare steg för ett tryggt och öppet Sundbyberg, för alla. Inte bara för de rikaste.

Catja Kaloudis
15 februari 2019

Här hittar du kommande anhörigcaféer och andra evenemang i staden.

Några kontakter:

Socialtjänsten i Sundbyberg erbjuder stöd, rådgivning, skydd till den som t ex vill anmäla, är orolig för någon, utsätts för våld, inte klarar försörjning eller klarar vardagen. Anhörigstöd erbjuds också. Tel: 08-706 88 00.

Relationsvåldsteamet i Sundbyberg erbjuder råd, stöd, samtal och behandling till den som varit utsatt för våld, utövat våld och till barn som upplevt våld. Tel: 08-706 83 76, 08-706 87 51

Kvinnofridslinjen finns för den som upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Tel: 020-50 50 50 eller kvinnnofridslinjen.se

Kvinnojou
ren i Sundbyberg
erbjuder stöd och råd till den som blivit utsatt för våld i nära relation. Tel: 08-684 228 28.

Självskadebeteende?
 För den som önskar veta mer eller träffas i grupp. Tel: 08 – 706 68 67 (anhörigstrateg) 08-635 33 62. (Svenska kyrkan).

Manscentrum finns för den som vill sluta utöva våld och få stöd kring det. Tel: 020-555 666.

Dela den här sidan:

Kopiera länk