Blogg

Positiv bostadspolitisk följetong i Sundbyberg

I Vänsterpartiet Sundbybergs valplattform och politiska program har våra medlemmar satt upp ett antal bostadspolitiska mål – 27 punkter som tillsammans skulle göra väldigt stor skillnad för de människor i Sundbyberg och hela Stor-Stockholm som drabbas av den bostadspolitiska katastrof som vi befunnit oss i.

Trots att Vänsterpartiet är i opposition i Sundbyberg, har vi nått stora framgångar med vår politik. I ett första skede vann vi en stor seger när vi satte stopp för Moderaternas ombildningshysteri (1270 lägenheter på två år). Det beslutet fattades på kommunfullmäktige 14 mars vilket vi skrivit mer om här.

Idag 13 maj kommer nästa oerhört viktiga punkt upp på kommunstyrelsens dagordning. Det handlar om ett förslag på en omfattande revidering av ägardirektiven för vårt kommunala bostadsföretag, Fastighets AB Förvaltaren, ett centralt verktyg för att få till en förändrad bostadspolitik.

I förslaget till de nya ägardirektiven finns flera av Vänsterpartiets prioriteringar med som förslag till nyordning, vilket vi förstås ser som en väldigt stor framgång. Här räknar vi upp några:

 • Försörjningsstöd räknas som inkomst. I ägardirekten framgår att alla typer av regelbundna inkomst ska räknas, vilket innebär att Vänsterpartiet får igenom kravet på att försörjningsstöd ska räknas. Detta lade vi en motion om 2017. Förslaget fanns även med i vår valplattform för denna mandatperiod.
 • Kompiskontrakt införs i ägardirektiven som ett sätt att göra det lättare att få boende i Sundbyberg. (V) lade en motion om att införa kompiskontrakt 2016. Via ett yrkande från en nyvaken högeroppositionen röstades det igenom på fullmäktige i mars 2019.  Även detta förslag fanns med i vår valplattform för mandatperioden.
 • Kollektivboende är något Vänsterpartiet drivit i flera år, något som omnämns i ägardirektivet som en form av co-living.
 • Ungdomsgarantin bevaras, något som Vänsterpartiet drivit som åter finns i vår valplattform.
 • Hyresgästorganisationers inflytande säkerställs. (V) har också varit drivande i att Hyresgästföreningens boinflytande ska garanteras och här har vi uppnått positiva skrivningar om att hyresgästerna och hyresgästorganisationerna ska beredas inflytande över sitt boende.
 • Ägarlägenheter stoppas. Formuleringen finns inte längre kvar i det förslag till ägardirektiv som nu ligger. Den tidigare skrivningen om att kommunen ska kunna avyttra mark för nybyggnation av bostads- och äganderätter, är borttagen.
 • Bolaget ska prioritera den sociala tryggheten. Här finns nu skrivningar om att bolaget i sin verksamhet ska prioritera den sociala dimensionen för att stärka tryggheten. En oerhört viktig seger.

Det finns fortfarande brister i det förslag på ägardirektiv som nu ligger. Vänsterpartiet hade velat gå ännu längre. Men med de här förändringarna blir det lättare för unga att flytta hemifrån, kvinnor att lämna en våldsam man och människor med låg inkomst ska kunna få ett första tryggt hem. Vänsterpartiet är därför väldigt glada även om vi ser fortsatt behov av att driva vissa frågor som:

 • Ett nytt boinflytandeavtal mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen som säkerställer och ökar tryggheten i våra bostadsområden. Ett löfte som alla politiska partier svarade JA på när frågan ställdes i den bostadspolitiuska debattten som Hyresgästföreningen anordnade 9 april.
 • En modell för generellt sänkta inkomstkrav för att möjliggöra för fler, framför allt unga, att kunna flytta hemifrån.
 • En mer utvecklad modell för renovering där hyresgästerna ges reellt inflytande över kommande kostnader.
 • Att det byggs fler mindre och billigare lägenheter.

För ett Sundbyberg för alla, inte bara för de rikaste!

Catja Kaloudis
13 maj 2019

Dela den här sidan:

Kopiera länk