Blogg

Vänsterpartiets budget: Ett Sundbyberg för alla – inte bara de rikaste

Nu har Vänsterpartiet lagt fram vårt förslag till budget – Ett Sundbyberg för alla – inte bara de rikaste. Den finns att läsa i sin helhet här.

Vänsterpartiet lägger totalt sett mest pengar på stadens verksamheter jämfört med de andra partierna – 20 miljoner mer än mittenstyret och nästan 100! miljoner mer än den blågröna oppositionen. Vi har en tuff ekonomisk situation där regeringen prioriterar skattesänkningar för rika män framför behoven i kommunerna. Vänsterpartiet räddar välfärden och skapar en långsiktigt hållbar ekonomi genom en skattehöjning. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för våra barn och ungas framtid.

Vi prioriterar Sundbybergs barn och unga
Vi kan inte se på när Lärarförbundet, Kommunal, Förskoleupproret och Lärarmarschen larmar om att personalen slits ut. Att spara på barnen är också att skapa framtidens problem. Vi väljer därför att

  • Prioritera att stoppa nedskärningarna både inom förskolan och skolan.
  • Angripa den eskalerande skolsegregationen, utreda  hur den ser ut och vad vi kan göra åt den i just Sundbyberg.

Vi värnar personalen
Att satsa på välfärden är att värna om stadens personal, det viktigaste vi har. Vi vill också:

  • Öka den fackliga förtroendetiden igen, efter att det blågröna styret minskade den. Det gör vi tack vare en rejäl sänkning av arvodena till toppolitiker.
  • Införa 6 timmars arbetsdag i en verksamhet inom Förvaltaren och utreda detsamma inom en förskola.

Vi utlyser klimatnödläge
Vi vill att Sundbybergs stad erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram till dess att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. Två konkreta åtgärder vi kräver är att:

  • Köttkonsumtionen ska minska.
  • Försäljningen av utsläppsrätter från Norrenergi ska upphöra.

Vi bygger hem för alla
Vänsterpartiet fortsätter kämpa för bostäder åt alla, inte bara de rika.

  • Billigare hyresrätter ska tas fram och kötiden för bostad kortas.
  • Vinstuttaget ur Förvaltaren ska stoppas. Överskott ska gå till hyresgästerna och våra bostadsområden.

Vi skapar trygghet
Sundbyberg behöver samordna hela stadens arbete med trygghet och satsa på förebyggande insatser. Äldre ska få gratis trygghetslarm senast 2022. Mäns våld mot kvinnor ska särskilt bekämpas. Vi föreslår därför flera feministiska trygghetsreformer såsom:

  • Ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP-avtal) med Kvinnojouren i Sundbyberg.
  • Huskurage inom Förvaltaren – ger verktyg för grannar att förhindra våld.

I grunden handlar vår budget om att bygga ett rättvist samhälle, en stark välfärd och framtidstro. Ett Sundbyberg för alla, inte bara för de rikaste.

Moisés Ubeira
Oppositionsråd (V)
23 oktober 2019

Moisés Ubeira, oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk