Blogg

Skolan räddas – V-framgångar i styrets budget

Många av Sveriges kommuner tampas med ekonomin. Tyvärr har regeringen valt skattesänkningar för rika män, framför att ge kommunerna mer pengar. Resurser som verkligen hade behövts för att värna om vår välfärd här hemma i Sundbyberg.

Nu har minoritetsstyrets (S, C, L) förslag till budget 2020 för Sundbybergs stad presenterats. Vänsterpartiet är i opposition och har lagt fram ett eget budgetförslag för staden. Vi ser dock flera stora vänsterframgångar i styrets budget. De fyra viktigaste är

1. Nedskärningar inom skolan stoppas.
Lärarförbundet och Kommunal har uttryckt stor oro för hur styrets nedskärningar försämrat personalens arbetsmiljö och kvaliteten på barnens undervisning i både förskola och skola. Därför är jag väldigt lättad över att vi fått igenom ett stopp för nedskärningarna inom grundskole- och gymnasienämnden. Vänsterpartiet är dock det enda parti som inte skär ner på förskolan.

2. Skolsegregationens effekter ska minskas.
I styrets budget återfinns även åtgärder för att minska skolsegregationens effekter. Vänsterpartiet har drivit frågan om att staden ska utreda hur skolsegregationen ser ut i just Sundbyberg för att kunna sätta in åtgärder mot den. Vilken skola man går på och vilken bakgrund man har ska inte spela någon roll. Alla barn ska få likvärdig chans att förverkliga sina drömmar.

Skolsegregationen gör att våra unga med olika bakgrund och från olika stadsdelar i Sundbyberg möts allt mer sällan. Det byggs osynliga murar som är negativt både för elevernas resultat och för samhället. Att bryta den här skolsegregationen är väldigt viktigt för ungas rätt till en bra utbildning och för att skapa ett mer öppet Sundbyberg för alla.

3. Ramtid inom hemtjänsten ska utredas.
Även livskvalitén hos äldre ökas. Vänsterpartiet har drivit frågan om att införa så kallad ramtid inom hemtjänsten. Att utreda detta är också en av nyheterna i styrets budget för 2020. Det här innebär att äldre själva får mer makt att bestämma vad de vill använda tiden från hemtjänsten till, istället för att det ska styras till specifika tidsmätta insatser.

Vill du hellre gå ut i solen en stund istället för att få hjälp med tvätten just idag? Det är vad ramtiden inom hemtjänsten handlar om. En frihet i vardagen för äldre.

4. Upphandlingspolicyn revideras med tydligt fokus på hållbarhet.
Idag är stadens upphandlingspolicy tunn. Vänsterpartiet har drivit på för att stadens upphandlingspolicy ska anpassas enligt Agenda 2030.

Det är väldigt många varor och tjänster i staden som köps in via upphandling. Det handlar om allt från mat till våra skolor och äldreboenden, IT-tjänster, städning till snöröjning. Genom att uppdatera stadens policy för upphandling så kan vi påverka väldigt mycket. Då kan vi ställa höga krav på hänsyn till miljö och klimat och att personalen ska ha goda arbetsvillkor.

Vänsterpartiet kritiska
Vänsterpartiet är dock kritiska framför allt till flera punkter. Det handlar bland annat om att styret lägger krav på effektivisering inom förskolan. Vi oroas över att personalen pressas alldeles för mycket av fortsatta effektiviseringar som styret föreslår. Vänsterpartiet tar Förskoleuppropet på allvar och väljer att lägga pengar på att slippa skära ner inom förskolan.

Samtidigt så väljer styret att fortsätta med höga arvoden till stadens toppolitiker. Vi tycker det är fel att politikers löner är mycket högre än de som vanligt folk får. Staden är dessutom i ett ekonomiskt pressat läge och då vore det att visa på ett gott föredöme att sänka toppolitikernas arvoden.

Vänsterpartiet vill också se en mycket tydligare politik för att fokusera på att bygga billiga hyresrätter, med minst 50 % hyresrätter i nyproduktion. Detta jämfört med den mångfald av upplåtelseformer som styret talar om.

Vi ser också kritiskt på de stora uttagen av pengar från stadens bolag. Istället borde styret också våga höja skatten i det ekonomiska tuffa läge staden befinner sig i, för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och värna om vår välfärd.

Moisés Ubeira
Oppositionsråd
30 oktober 2019

Moisés Ubeira, gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk