Kommentar

Oklara underlag vid nya utförsäljningar

På måndagens kommunfullmäktige togs beslut om ytterligare utförsäljningar av Förvaltarens hyresbostäder. Denna gång gäller det 195 lägenheter på Hallonbergsplan, kvarteret Kompassen, och i vanlig ordning var det bara Vänsterpartiet som var emot försäljningen.

Vi riktar en kraftig kritik mot hur försäljningsprocessen har genomförts. Det är av yttersta vikt att kommunfullmäktige fattar sina beslut på korrekta underlag. När fullmäktige nu tar ställning i frågan om Förvaltaren ska få sälja kvarteret Kompassen, så har Vänsterpartiet påpekat att det råder tveksamheter angående bostadsrättsföreningens banklån. Enligt uppgifter från boende i fastigheten finns bara banklån på halva köpesumman.Vi har påpekat detta under hela den politiska processen. Vi har krävt att få se ett underlag som visar att det finns ett heltäckande banklån i föreningen. Den styrande minoriteten förvägrar oss detta och driver med borgligt stöd igenom affären.

Vänsterpartiet är det enda partiet i fullmäktige som motsätter sig utförsäljning av Förvaltarens hyresfastigheter. Men när dessa försäljningar ändå sker så borde fullmäktige åtminstone ta hänsyn till ägardirektivet som gäller för Stadshus AB och därmed Förvaltaren. ”Den sociala dimensionen ska vara tydlig”, står det bland annat. Att sälja en fastighet till en bostadsrättsförening där den ekonomiska situationen är oklar och risken finns att de boende hamnar i en ännu värre situation än den rådande, är väl knappast ett socialt ansvarstagande.

En återremiss eller ett tydligt underlag från den styrande minoriteten hade klargjort situationen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk