Pressmeddelande

Ett rådslag för skolan

Vänsterpartiet Sundbyberg har idag gått ut med följande pressmeddelande:

Vänsterpartiet tycker att alla barn ska ha lika rätt till utbildning. För att ge så bra förutsättningar som möjligt måste vi som politiker tar vårt ansvar. I Sundbyberg har det under en längre tid funnits ett antal frågetecken kring våra skolor. En del bygger på fakta, andra bygger på rykten och missförstånd och vissa bygger på brist på transparens. Dessa frågetecken måste rätas ut, inte minst för att också ge plats i debatten för allt som fungerar bra.

Vi tror inte att skolan gynnas av politiskt käbbel och pajkastning. Istället måste vi politiker på ett mycket seriöst sätt samverka kring hur vi ska göra skolan bättre.

Därför bjuder Vänsterpartiet nu in till ett rådslag kring skolan i Sundbyberg. Vår förhoppning är att alla partier som idag sitter i grund- och gymnasienämnden ska anta utmaningen att samverka för skolan i Sundbyberg.

Det första målet med rådslaget ska så klart vara att öka skolornas förmåga att ge den bästa möjliga utbildningen till våra barn. Förstavalet för sundbybergare ska vara den kommunala skolan därför att den helt enkelt är bäst. Målet är att rådslaget ska leda till ett politiskt handslag för att göra Sundbyberg till den bästa skolkommunen av alla.

Under vintern och våren kommer vi att bjuda in till olika möten för att hitta samförstånd och vägar framåt. Förhoppningsvis i bred samling över partigränserna. Vi vill samtala med lärare, elever och föräldrar för att få det bästa kunskapsunderlaget för att fatta beslut. Vi hoppas kunna möta människor i alla stadsdelar för att se vad som saknas och vi hoppas att sundbybergare oavsett politisk inriktning och oavsett vad man valt för skolform idag är intresserade av att delta.

Välkomna i arbetet, vi börjar nu!

Dela den här sidan:

Kopiera länk