Interpellation/ fråga

Vad gör kommunen för att närpolisen ska återetablera sig i Sundbyberg?

13880Närpolisen är inte längre stationerad i kommunen. Samtidigt känner sig många sundbybergare otrygga. I en interpellation till fullmäktige frågar Bert Jagerby vad den styrande minoriteten gör för att närpolisen ska öka sin närvaro i Sundbyberg?

Närpolisen är inte längre stationerad i kommunen. Samtidigt känner sig många sundbybergare otrygga. I en interpellation till fullmäktige frågar Bert Jagerby vad den styrande minoriteten gör för att närpolisen ska öka sin närvaro i Sundbyberg?

Enligt en undersökning i Dagens Nyheter (30/9 2013) avstår en tredjedel av alla kvinnor över 65 år i Sundbyberg från att gå ut på kvällen av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Många sundbybergsbor känner sig med andra ord otrygga.

För några år sedan invigdes närpolisens lokaler i Rissne och i centrala Sundbyberg med tårta och tal. Idag står de tomma. Enligt Mitt i Sundbyberg (1/10 2013)  kommer närpolisen  att vara stationerad i Solna de kommande 1-1,5 året och därför inte ha lika mycket tid att vara på till exempel ungdomsgårdarna.

Närpolisen ska arbeta med att förebygga brottslighet och öka tryggheten. Det gör de genom att vara på plats i våra stadsdelar och samverka med de som bor och verkar där. Vänsterpartiet ser därför med oro på närpolisens frånvaro.

Interpellationen tas upp på kommunfullmäktige den 21 oktober.

Dela den här sidan:

Kopiera länk