Kommentar

Ja till kollektivhus i Sundbyberg!

Till gårdagens kommunstyrelsemöte hade det inkommit tre medborgarförslag om att bygga kollektivhus i Sundbyberg. Vänsterpartiet ansåg att de svar som skulle skickas till förslagsställarna var alltför vaga då de varken tog ställning för eller emot förslaget. Vi ville att det tydligt skulle fastställas att kommunen vill ha kollektivhus och föreslog att Förvaltaren får i uppdrag att utreda möjligheterna kring hur och var man skulle kunna bygga. De styrande, som har velat fram och tillbaka i fråga, yrkade på mötet bifall till vårt förslag och kommunen kan därför se fram emot att få sitt första kollektivhus inom en förhoppningsvis överskådlig framtid. Vi tror att intresset kommer att vara stort och ser fram emot byggandet av alternativ till dagens bostadsmöjligheter!

Dela den här sidan:

Kopiera länk