artikel

Rösta i kyrkovalet

Du som är medlem i svenska kyrkan och har hjärtat till Vänster – glöm inte att rösta i kyrkovalet. Din röst behövs för att stärka de solidariska krafterna i Svenska Kyrkan och hålla borta Sverigedemokraterna.

Valet är den 15 september, men från måndag 2 september kan du förtidsrösta på församlingshemmet i centrala Sundbyberg. Vänstern i Svenska Kyrkan är inte partipolitiska, utan beskriver sig själva som allmänt vänsterkristna.

Foto: Larske (wikimedia commons)Bland annat vill de att svenska kyrkan ska:

Bland annat vill de att svenska kyrkan ska:

● vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle

● arbeta för en generös flyktingpolitik och stärkt asylrätt

● aktivt ta ställning i samhällsdebatten, mot orättvisor – både nära och långt borta

● arbeta för minskade sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället

● arbeta för allas lika värde, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

● respektera och vara öppen för samtal mellan människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten

● arbeta för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet

● ha höga etiska krav på kapitalförvaltning och inte investera i vapen/tobak eller alkohol

Läs mer om Vänstern i Svenska Kyrkan på http://www.visk.info/

Vänstern i Svenska Kyrkan har inga lokala kandidater i Sundbyberg, men du kan rösta på dem till stiftet och kyrkomötet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk