Blogg

En hållbar förskola

Förskolan är en av de mest prioriterade frågorna för oss i Vänsterpartiet Sundbyberg. Att det även är en viktig fråga för många i Sundbyberg har inte minst märkts i den lokala pressen under våren och sommaren. Förskolan är och har länge varit en verksamhet med hög stress, stora grupper och för lite personal. I grunden är vi övertygade att verksamheten och de anställda vet bäst vad som bygger en långsiktig förskola med hög kvalité för såväl anställda som för barn och vårdnadshavare. Därför tror vi att det vi som politiker ska göra är att ha förståelse för de behov som finns och tillföra resurser för att kunna möta dessa behov.

Vi vill bland annat tillföra resurser för att kunna:

Sätta ett tak på max 5 barn per anställd

För att varje barn ska kunna få den uppmärksamhet och tid som krävs för att den pedagogiska verksamheten ska ge bästa resultat är antalet barn per anställd (pedagog och barnskötare) en viktig faktor. Det är även mycket viktigt utifrån personalens arbetsmiljö, en situation med för många barn per anställd skapar en stressig miljö och riskerar att anställda blir utbrända.

Minska den administrativa bördan för de anställda

Många pedagoger och barnskötare upplever att den administrativa bördan är mycket hög, samt att man får agera städare, kock, diskare och inköpare mm. För att på bästa sätt använda sig av den kompetens som finns hos pedagogerna och barnskötarna måste de få fokusera sin arbetstid på det som de kan bäst – att arbeta med barnen. Därför måste dessa kringuppgifter minskas och övrig personal anställas för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Kortare arbetstid med bibehållen lön

En stressig arbetsmiljö i kombination med långa dagar är något som ytterligare försämrar de anställdas arbetsmiljö. På många håll runt om i Sverige har man testat att införa kortare arbetstid, man har sett resultat som t ex lägre sjukfrånvaro. Därför vill vi starta upp testverksamheter inom förskolan med kortare arbetstid med bibehållen lön.

Lukas Löfling
17 augusti, 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk