Blogg

Sundbybergs skolor på 220:e plats av 290

Nytt år och höst innebär att vi återigen fått ta del av Lärarförbundets årliga ranking – Bästa skolkommun 2018.

 

Fr v. Johan Bäck, Lärarförbundets ordförande, Moisés Ubeira (v), Elenia Oslind Lodin och Jonas Johnsson från Lärarförbundet i Sundbyberg.

Sundbyberg ligger på plats 220 av 290, vilket är direkt alarmerande. Sundbyberg kan bättre. Vi har en otroligt kompetent lärarkår som kan sin verksamhet och vill göra allt de kan för våra unga. För oss politiker handlar det om att ge dem förutsättningar till det.

Det är främst på tre områden som kommunen ligger sämre till, varav två direkt förödande.

  • Friska lärare. Från plats 33 till plats 190.
  • Godkända elever (socioekonomiskt rensat). Från plats 159 till 259.
  • Lärartäthet. Från plats 272 till 270.

Sundbybergslärare har alltså fått en relativt sett sämre hälsa det senaste året. Samtidigt har lärartäthet i det närmsta legat stilla.

Det finns ingen anledning till att misstro lärarkåren, de behöver en trygg och stabil styrning som grundas i tilliten till professionen. Lärarna behöver färre administrativa arbetsuppgifter, fler kollegor och en bättre arbetsmiljö över lag.

Skolan, förskolan och fritids ska allra helst vara en politisk fredad zon som får arbeta ostört utan politiker som petar i detaljer. Speciellt nu. Speciellt i Sundbyberg. Verksamheten är mest kunnig om vilka insatser som behövs för att barnen ska nå sina mål.

För att uppnå detta behövs framförallt en bred och långsiktig överenskommelse mellan partier så att lärarnas arbete och elevernas trygghet kan stå på en god grund där utbildning och pedagogik är i fokus, inte politiska konflikter. Skolan ska inte vara ett redskap för politiska poänger, utan ska vara en plats där våra barn lär sig allt de behöver för att kunna axla ansvaret för samhällsutvecklingen.

Några av de punkter Vänsterpartiet önskar lyfta med andra partier inkluderar:

  • 6 h verksamhet på förskolor
  • En erfaren barnskötare ska ha möjlighet att utbilda sig till förskollärare med bibehållen lön
  • Ett generellt uppdrag till skolverksamheten att öka andelen vuxna i verksamheterna.
  • Skala av administrativt arbete från lärare, genom färre återrapporteringar samt eventuellt tillsätta assistenttjänster.
  • Minska segregationen i Sundbybergs skolor.

Moisés Ubeira
15 november 2015

Läs mer i Lärarförbundets undersökning här.

Reportage från Mitt i Sundbyberg här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk