Blogg

Bostäder och skola istället för utförsäljningar

I juli 2016 beslutade Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att sälja ut Hallonbergen Centrum, Rissne Centrum, Ör Centrum och husen på Ekbacken vid Järnvägsgatan. Hallonbergen, Rissne och Ör har redan sålts, men Ekbacken väntar fortfarande på en köpare.

Dessvärre har det också inneburit att planerna för utbyggnaden av Duvboskolan, som är tänkt att ske just på Ekbacken, gått i stå. Över två år efter att beslutet om försäljning fattades har fortfarande inget hänt. Orsaken är att man vill avvakta en försäljning av fastigheten innan en detaljplan görs.

Här har vi alltså en tydlig intressekonflikt: utförsäljning – eller skola.

Men det finns fler aspekter än så. Det utdömda äldreboendet i ett av husen på Ekbacken innehåller 58 små lägenheter med trinettkök. De är utdömda som äldreboende (för att badrummen är för små ur ett arbetsmiljöperspektiv), men kan med ett tillfälligt bygglov snabbt och billigt ställas om till vanliga lägenheter.

Billiga lägenheter råkar också vara en av de största bristerna i Sundbyberg. Det gäller egentligen oss alla, men situationen är om möjligt ändå värre för bland annat ungdomar, nyanlända, personer som genomgått missbruksbehandling och våldsutsatta.

Vår Ungdomsgaranti innebär att en ungdom som ställer sig i kö hos vårt kommunala bostadsbolag Förvaltaren vid 16 års ålder ska garanteras en bostad när den är 25 år. Efter att ca 1000 lägenheter ombildats under det moderata styret så kan alla räkna ut att den här garantin äventyrats. Den fungerar bara så länge inte ungdomarna känner till den.

Inom socialförvaltningen tvingas man att använda hotellhem för att hjälpa till med bostad. Det är både dyrt och en helt orimlig miljö inte minst för barnfamiljer. Nyanlända hamnar på gatan efter bara två år i staden. Det är inte värdigt någonstans.

Här finns uppenbarligen ytterligare en intressekonflikt: utförsäljning – eller bostäder till unga och socialt behövande.

Det borde inte vara ett svårt val. Vänsterpartiet lade i måndags en motion om att stoppa utförsäljningen av Ekbacken och istället ställa om det tomma huset till bostäder där ungdomar och medborgare i en socialt utsatt situation kan bo samtidigt som de samlar köpoäng för att få ett vanligt förstahandskontrakt.

Nu är valet för de andra partierna enkelt – utförsäljning eller bostäder och skola?

Jesper Wiklund
30 november 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk