Blogg

Vänsterpartiets budget, en blogg

Nu är det budgettider igen. I vanliga fall så brukar partier gå ut och lova storslagna reformer. I år är det lite mer återhållsamt, främst eftersom Sundbybergs siffror helt plötsligt är röda. Inte röda på ett bra sätt som i ”Vänsterpartiet” eller ”jämlikhet och rättvisa”. Röda som i ”fan, jag har inga pengar på kontot och det är en vecka till löning”.

För Vänsterpartiets del innebär det att vi den närmsta tiden på varje förvaltning kommer gå igenom vilka politiska uppdrag som ligger och plocka bort sådant som är onödigt eller sådant som är för dyrt – oftast saker som Moderaterna m fl hittat på under sina tre år vid makten. För att få ihop budgeten använder vi pengar som redan finns i vårt kommunala bolag Stadshus AB efter försäljningen av bl a den mark som kallas ”Penninggräset” i Ör.

Vi genomför en rad satsningar också, för att nämna några exempel:

Personal

 • Vi plockar bort de effektiviseringskrav som de andra partierna lägger på skolan, förskolan och äldrenämnden. Vi motverkar kraftiga nedskärningar på det viktigaste vi har – personalen.
 • Vi inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en förskola och hemtjänst. Det här är framtiden för att personalen ska orka mer och en viktig jämställdhetsfråga.
 • Vi kräver kollektivavtal vid upphandling.

Bostad

 • Sänker inkomstkraven och räknar in försörjningsstöd för ett förstahandskontrakt hos vårt kommunala bostadsbolag Förvaltaren.
 • Vi stoppar vi utförsäljningar.

Miljö/klimat

 • Vi bygger nya växthus.
 • Vi inför ett prylbibliotek

Trygghet & demokrati

 • Vi prioriterar våldsförebyggande arbete
 • Vi inför Huskurage hos Förvaltaren.
 • Vi ökar valdeltagandet där det är som lägst. Vi måste göra allt vi kan för att det demokratiska inflytandet ska vara jämlikt i praktiken.

Äldre

 • Vi halverar egenavgiften i hemtjänsten. Hjälp hemma ska aldrig vara en fråga om tjockleken på din plånbok.
 • Vi tar bort egenavgiften för trygghetslarm. Behöver du ett larm behöver du ett larm. Punkt.

Förskola/skola

 • Vi utreder och tar krafttag för att bryta segregationen i skolan, en nyckelfaktor för ökad jämlikhet.
 • Vi tillför pengar för att faktiskt kunna ha max fem barn per anställd i förskolan. Andra partier pratar om att minska barngruppernas storlek, men vill inte betala vad det kostar i verkligheten.
 • Vi hbtq-certifierar ytterligare en förskola.
 • Vi gör en tillgänglighetskartläggning av alla kommunens förskolor.

Kultur- och fritid

 • Vi tar tillbaka Rissneambassadörerna och utvecklar till Hallonbergen/Ör.
 • Vi utvecklar Ursviks motionsområde.
 • Vi sänker toppolitikernas löner, så kan då skapa 50 nya platser i Kulturskolan.

Tidningarna brukar prata om ”vinnare” i partiernas budgetar. Vinnare i vår budget är barn och äldre. Samtidigt gynnas hela personalgrupper av att vi stoppar effektiviseringskraven på förskola, skola och äldre – sådana besparingskrav hamnar direkt på löneutrymmet eller personaltätheten.

Det finns politiska alternativ, det är skillnad på höger och vänster, det finns bara ett Vänsterparti.

Jesper Wiklund
14 december 2018

Vänsterpartiet Sundbybergs budget i sin helhet kan du läsa här.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk