Blogg

Den första jämställda generationen – Vänsterpartiet har förslagen

Vänsterpartiet är Sveriges första och riksdagens enda feministiska parti. Men trots att det gått snart än hundra år sedan vi vann kampen om rösträtten, ligger kvinnorna efter männen i sammanlagd livsinkomst. Därför behöver vi fortsätta att kämpa för ett mer jämlikt arbetsliv så att kvinnorna inte missgynnas. Vi vill att de barn som föds i dag ska bli den första jämställda generationen! Självklart ska vi också äga rätten över våra kroppar och leva fritt från våld.

För att vi ska göra skillnad måste vi också ha förslag på hur vi kan fortsätta i vår konkreta vardag i vår stad, för att jämställdhetssäkra vårt Sundbyberg. Och det har vi. Vi har helt enkelt bestämt oss för att fortsätta leverera feministiska reformer. I Sundbyberg vill vi t ex

  • Att heltid ska vara en rättighet i staden. Ofrivilligt deltidsarbete är en av vår tids största jämställdhetsproblem. Det skapar inte bara en växande grupp ”working poor” som behöver två och ibland tre arbeten för att klara sin försörjning, det är också grunden för ett system där vi varje år skapar nya fattigpensionärer som efter ett helt yrkesliv inte vet hur de ska klara sin dagliga försörjning.
  • Införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom hemtjänst och på en förskola. Det är hög tid att ta nästa steg i frågan om arbetstidsförkortning. Personalen håller längre och får mer tid att leva. Detta är också en viktig jämställdhetsfråga.
  • Erbjuda gratis mensskydd. Vi vill försäkra oss om att mensskydd finns tillgängligt kostnadsfritt på ungdomsmottagning och stadens skolor. Att kostnadsfritt kunna få tillgång till mensskydd för unga kan bidra till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader vilket kan bidra till en mer jämlik hälsa.
  • Stoppa mäns våld mot kvinnor. Satsa på det våldsförebyggande arbetet i staden i samverkan med bland annat kvinnojouren och Stjärnjouren, och införa Huskurage hos Förvaltaren för att öka våra möjligheter att agera som medmänniskor vid oro för att någon granne far illa.

Vi säger ja till jämlika livsvillkor – vi lovar att fortsätta arbeta stenhårt, 8 mars och alla andra dagar för jämställdhet mellan könen. Lika frekvent nu som 1921.

Catja Kaloudis
8 mars 2019

Dela den här sidan:

Kopiera länk