Blogg

Solidariska Sundbyberg

Vänsterpartiet kommer alltid vara en förkämpe för social rättvisa. För att få bättre insikt i hur invånarnas livsvillkor och förutsättningar ser ut i just Sundbyberg, fick Vänsterpartiet i Sundbyberg igenom att staden ska redovisa ett socialt bokslut varje år. I bokslutet strävas efter att ”återspegla den mångfald som finns hos sundbybergarna: barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, nysvenskar och etablerade sundbybergare.”. Nu är det aktuellt igen när Socialt bokslut 2018 tas upp på kommunfullmäktige på måndag 29 april.

Hur står det då till här i vårt kära Sundbyberg? Det görs mycket gott arbete i staden som går att läsa om, till exempel fritidsgårdarnas arbete med att flickor ska känna sig välkomna och trygga, Viktig Intressant Person – VIP för att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar och Trygga zonen för barnanpassad information till ensamkommande barn och unga.

Mycket kvarstår dock. Jag vill citera några saker som inte går att blunda för. Man skriver att ”För de flesta är Sundbyberg en bra stad att växa upp och leva i. Många har fått det bättre, men möjligheterna till ett gott liv i staden skiljer sig åt mellan olika grupper och områden. I hela västvärlden och även i Stockholmsregionen ökar klyftorna i livsvillkor och hälsa.”

Hur vet vi det? I rapporten kan vi bland annat läsa om inkomstskillnader mellan stadsdelarna i Sundbyberg.  I Duvbo har 36,1 procent män och 23,8 procent kvinnor en förvärvsinkomst över 480 000 kr/år. I Hallonbergen visar statistiken 5,0 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. Det är förstås en enorm skillnad framför allt mellan stadsdelar men också mellan olika kön.

Det är också ofrånkomligt att återigen lyfta de stora skillnaderna i valdeltagande som vi tidigare skrivit om. I valdistriktet med lägst deltagande, Hallonbergen 2, är sifforna ca 56,68 %, medan Lilla Alby 3 visar på ett valdeltagande på hela 91,99 %.

I bokslutet konstateras också att ”Medellivslängd och dödlighet skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället idag. Personer med kort utbildning har kortare medellivslängd och högre dödlighet än personer med lång utbildning. Kvinnor lever fortfarande i genomsnitt längre än män, men har i många avseenden en sämre hälsa. Barns hälsa påverkas av familjebakgrund. Goda uppväxtvillkor tidigt i livet är på många sätt avgörande för utveckling och hälsa senare i livet.”

Det vi läser i bokslutet tar vi självklart med oss i kampen för ett solidariskt Sundbyberg. Vi kan inte bara se på när vi har en så tydlig ojämlikhet i vår stad. Att minska klyftorna och skapa ett socialt hållbart Sundbyberg för alla, inte bara några få, är A och O. Vi stoppar ombildningar och bygger fler hållbara hyresrätter till rimlig hyra, ser till att Förvaltarens pengar kommer hyresgästerna till gagn, vi skapar goda arbetsvillkor så inte minst kvinnor orkar längre, vi satsar på förebyggande insatser för att stoppa våld i hemmet och i våra stadsdelar och vi arbetar för att öka det demokratiska deltagandet, vi kämpar mot nedskärningar, och mycket mycket mer. För en stad för alla, inte bara några få.

2019 kommer vi också om beslutet klubbas i fullmäktige  också se till att det sociala bokslutet innehåller siffror om våld i nära relationer samt också om medianinkomst och hälsa på stadsdelsnivå, tack vare förslag från Vänsterpartiet. Det gör att vi ytterligare kan hitta var vi bäst behöver sätta in våra resurser.

Kampen för jämlikhet tar vi såväl lokalt, som i riksdagen och i EU-parlamentet. Kom också ihåg att rösta på Vänsterpartiet i EU-parlamentsvalet 26 maj.

Moisés Ubeira
27 april 2019

Dela den här sidan:

Kopiera länk