Blogg

Mer trygghet och samverkan i Rissne och Hallonbergen!

I dag har polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) presenterat sin kartläggning av problemområden i Sverige.

Det är tredje gången denna nationella lägesbild skapas som sedan ligger till grund för polisens nationella strategiska beslut som sen uppges

  • utgöra grunden för de myndighetsgemensamma prioriteringarna av utsatta områden
  • fungera som ett strukturerat underlag för att samverkan med kommunen
  • ökar tryggheten och säkerheten för invånarna

Från att under 2016 och 2017 har varit kategoriserat som ”utsatta områden”, har NOA under 2019 nu bedömt att Rissne och Hallonbergen kategoriserats till andra nivån – ett s.k. riskområde.

Jag bor själv i Rissne och har personligen och via medborgare fått tagit del av dessa utmaningar.

Och när klassamhället blir hårdare växer brottslighet fram. Många ungdomar som inte ser någon väg framåt genom studier eller arbete lockas av möjligheten att tjäna snabba pengar och vinna status genom brott.

Men tillsammans skapar vi förändring. Jag och Vänsterpartiet, tror på ett samhälle där ingen ska behöva se kriminalitet som en lösning. Om vi på allvar vill stoppa våld och kriminalitet måste vi i grunden fortsätta att  bygga ett mer rättvist samhälle. Förutom det rent polisiära arbetet måste det till ett mer samverkande och förebyggande arbete kring ökad trygghet.

Trygghet som handlar om allt från att barnen trivs i skolan, att ha en inkomst som får ekonomin att gå ihop till att inte behöva vara rädd – varken i skolan, på jobbet, i bostadsområdet eller i familjen. Där vi alla är en kugge i hjulet.

Vi måste alla göra det vad vi kan både på kort och lång sikt. Och staden måste satsa på mer förebyggande verksamheter som till exempel fältsekreterare, nattvandrare, fritidsklubbar och fritidsgårdar så att våra ungdomar känner sig tryggare och får kontakt med vuxenvärlden utanför hemmet.

Vänsterpartiet vill t ex att Rissneambassadörerna ska återupptas och utvecklas till Hallonbergen/Ör. Vi ska fortsätta engagera oss i nattvandringar, Huskurage i Förvaltaren och andra initiativ som Vänsterpartiet ligger bakom.

Ett initiativ som staden initierat är samverkan i Rissne, SIR, där bl. a. representanter från Förvaltaren, kulturen, socialtjänst, skola, idrott och polisen gemensamt ska ta fram en handlingsplan för att reducera utanförskapet, öka tryggheten och den sociala hållbarheten i Rissne.

I ”mitt” Rissne ger samverkan mellan organisationer, Rissnebor, handlare och andra aktörer en annan bild av Rissne än den polisen presenterar. Ett varmt och grönt Rissne där vi hälsar på varandra och bryr oss om. Ett synnerligen gott exempel är det nyligen genomförda Rissne Pride där åtta organisationer samverkade för ett engagemang med allas lika värde i fokus.

Låt oss fortsätta att samverka i den andan! Och kom gärna förbi Vänsterpartiets tält på Golfängarna under nationaldagen och prata med oss om vad vi mer kan göra.

Hoppas vi ses!

Catja Kaloudis
3 juni 2019

Länkar
Reflektioner från Förorten mot våld här.
Reportage i Mitt i Sundbyberg här.
Polisens information här.
Artikel i Aftonbladet här.

Kontaktnummer:
Polisen akut: 112
Polisens tipstelefon: 114 14
Förvaltarens störningsjour dagtid: 08 – 706 90 00
Förvaltarens störningsjour kvällstid: 08-706 91 17

Dela den här sidan:

Kopiera länk