Blogg

(V) stoppar nedskärningar i skolan – besparingar fel väg att bli Sveriges bästa skolkommun

193 av 290, det är Sundbybergs plats i ”Årets skolkommun 2019” som presenterades av Lärarförbundet den 16:e oktober. Detta är alarmerande. I veckan var jag med när Lärarförbundet i Sundbyberg presenterade resultatet närmare. Trots en mycket kompetent lärarkår i staden är det dock långt kvar till att nå målet om att ha Sveriges bästa skola, ett mål vi i Vänsterpartiet Sundbyberg har arbetat för under lång tid.

Sundbyberg ligger bra till vad gäller:

  • Friska lärare (13 av 290)
  • Lärarlöner (19 av 290)

Sundbyberg ligger dåligt till vad gäller:

  • Resurser till undervisning (261 av 290)
  • Lärartäthet (273 av 290)

Skolan måste ges arbetsro och långsiktighet, det kan inte fortsätta vara ett slagfält för ideologiska konflikter och politiska bråk. Det är verksamheten själv som har bäst kunskaper om vad som behövs för att alla elever ska kunna uppnå målen i läroplanen. Vår roll som politiker är att ge rätt förutsättningar och tillräckliga resurser.

Under lång tid har utbildningsförvaltningen och skolorna i staden levt i en vardag med effektiviseringar och besparingar. Inte heller har det politiska styret kompenserat för lokalkostnader och för en rimlig löneökningstakt. Detta har redan idag resulterat i en mycket slimmad organisation, en verklighet som gör att man går på knäna om en kollega är sjukskriven eller är borta en halv dag för utbildning. Vänsterpartiet har högre ambitioner för stadens skolor än vad som är förenligt med besparingar och nedskärningar.

Projekt inom pedagogisk utveckling måste värnas och utvecklas, både för att öka kvalitén på undervisningen men även för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för lärare. Idag finansieras samtliga skolutvecklingsprojekt genom statsbidrag till kommunen. På sikt är det viktigt att kommunen själv har möjlighet att finansiera dessa projekt, både med avseende på val av projekt men även vad gäller långsiktighet i projekten. För att kunna förverkliga detta vill vi att kommunen ser över olika alternativ för att kunna finansiera skolutvecklingsprojekt i egen regi.

För att kunna nå målet om Sveriges bästa skolor kan vi inte längre bespara och lägga effektiviseringskrav på Sundbybergs skolor och utbildningsförvaltning.  Därför är det en stor vänsterframgång att det i mittenstyrets budget för 2020 inte läggs några effektiviseringskrav på grundskole- och gymnasienämnden. Vänsterpartiet var ensamma om att fasa ut effektiviseringar i vårt budgetförslag för 2019. Nu föreslås alltså nedskärningarna i skolan i Sundbyberg att stoppas helt  för 2020, i såväl Vänsterpartiets eget budgetförslag som och i mittenstyrets. Vänsterpartiet är dock ensamma om att inte skära ner på förskolan.

Vi måste våga satsa på skolan, satsa på barnen. Då kan vi skapa ett tryggt Sundbyberg för alla, inte bara för några få.

Lukas Löfling (V)
Ledamot i grundskole- och gymnasienämnden
22 oktober 2019

Läs mer om Lärarförbundets undersökning här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk