Blogg

Grattis till skattesänkningen höginkomsttagare!

I genomsnitt hade en sundbybergare knappt 23 000 kr i inkomst per månaden år 2017. Det är en ökning med ca 3 % sedan 2011.

Den en procent av sundbybergarna som tjänar mest hade en månadsinkomst på över 180 000 kr i månaden samma år. Denna grupp har ökat sina intäkter med 6 % under samma tid.

Vi kan alltså se att denna en procenten tjänar 7,8 gånger så mycket som genomsnittet. Denna skillnad har ökat sedan 2011, då den en procentaren tjänade 6,5 gånger så mycket som genomsnittet.

Alltså: De med högst inkomster har ökat sina inkomster mycket mer än genomsnittet under de 6 åren. Och denna skillnad har inte minskat sedan 2017.

Tycker du då det bra med beslut om att de som tjänar mest ska få sänkt skatt år 2020, så skillnaderna blir ännu större i antalet kronor ut i plånboken?

I så fall slipper vi lägga pengar på att skapa ett bättre klimat, att ha en sjukvård för alla, att ha en jämlik utbildning för barn och unga, att se till att vi minskar miljöförstöringen, att se till att barn i alla familjer får en bra fritid, att ha omsorg för de äldre, att ha LSS för de som behöver, att barn och de över 85 får gratis medicin. Och vi slipper se att till att människor överlever.

Nej.

Det är dags för en klokare och mer rättvis fördelning av samhällets resurser! Det finns mycket pengar i samhället idag. Men de är koncentrerade till några få personer. Därför behöver den ekonomiska politiken göras och samhället måste fördela om pengar så fler människor får del av välståndet i Sverige!

Därför behövs en tydlig och målinriktad vänsterpolitik. Ett stark Vänsterpartiet. Vänsterpartiet står upp för en rättvis fördelning när alla andra partier för en politik som ger den en procent som tjänar mest ännu mer pengar i plånboken!

14 november 2019
Tobias Tengström
Ordförande
Vänsterpartiet Sundbyberg

Källa: https://www.svt.se/datajournalistik/ett-kommunalt-inkomstrace/

Dela den här sidan:

Kopiera länk