Blogg

Stoppa mäns våld – för kvinnors frihet

I början av veckan deltog vi i den manifestation som Kvinnojouren i Sundbyberg och Sundbybergs trans- och tjejjour Stjärnjouren arrangerade på Sundbybergs torg. 25 november infaller nämligen FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.  I Sverige uppmärksammar också olika organisationer och myndigheter arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer under den pågående En vecka fri från våld.

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla. Som ett feministiskt parti ser vi könsmaktsordningens skadliga effekter; en ordning som ger män som grupp mer makt än kvinnor. Det är självklart en helt ohållbar situation där kvinnors/flickors frihet begränsas, där de utsätts för förtryck och allvarligt våld.

Enligt Kvinnojouren i Sundbyberg begås det ca 100 våldtäkter varje dag i Sverige. Var femte kvinna har någon gång blivit utsatt för ett allvarligt sexuellt våld. Inskränkningen av kvinnors och flickors liv sker både i det offentliga och i hemmet i nära relationer. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) dödades under 2018 22 kvinnor av män de levde eller tidigare hade levt tillsammans med. Sundbyberg sticker dessutom tyvärr ut när det gäller statistiken för våld mot kvinnor och då framförallt kring grov kvinnofridskränkning. Detta är inte acceptabelt!

Vänsterpartiet har länge drivit en politik för att stoppa mäns våld mot kvinnor och för ökad jämställdhet. Vi har drivit på för att sex utan samtycke ska ses som ett övergrepp. Vi har drivit på att ha feministiskt självförsvar i skolan och att det satsas på att förebygga våld genom att bryta destruktiva maskulinitetsnormer.

I Sundbyberg har vi också lyft behovet av våldsförebyggande arbete och utökat samarbete/långsiktigt avtal mellan staden och Kvinnojouren i Sundbyberg. Nu är också Vänsterpartiets motion Stoppa våld – inför Huskurage på god väg att bli verklighet inom Sundbybergs kommunala bostadsbolag Förvaltaren, något som ger grannar verktyg att agera för att förhindra våld.

Att vara ett feministiskt parti förpliktigar. Vi kan inte blunda för de strukturer som förstör mångas liv. Vi måste göra allt vi kan för att gynna kvinnor och barns frihet, för att män ska sluta trycka ner kvinnor, lämna plats och skapa ett jämställt samhälle. Vi måste, varje dag, stå upp för ett samhälle fritt från våld.

28 november 2019
Vida Basti, vice gruppledare
Moisés Ubeira, gruppledare
Vänsterpartiet Sundbyberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk