Blogg

Julkalender: Kall vind över arbetsplatserna

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Bakom lucka 15 skriver Sara Hamrin om skyddsombuden och det livsviktiga arbetsmiljöarbete de gör.

Det blåser en kall vind över våra arbetsplatser. En vind som tar med sig arbetsmiljön till en accepterad tystnad. Det finns företag  som bara ser siffror och inte hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen. Företag som går med flera miljarder i vinst men säger att de inte har råd med åtgärder kring arbetsmiljön,  att det kostar för mycket. Det som kostar är arbetarnas hälsa, fritid och arbetsskador. Företag är så fokuserade på pengar att man glömmer bort det viktigaste man har nämligen de anställda som utför jobbet.

  Att inte ha Skyddsombud som påpekar riskerna som finns, att  inte ge information till de anställda om hur de ska jobba, att inte ha utbildningar kring ergonomi. 

 När ska företag lära sig att göra det rätta när det gäller arbetsmiljö? 

Att vänta tills en allvarlig olycka inträffar och efter det ta till åtgärder för att förebygga ska inte få förekomma. Antalet dödsolyckor på arbetsplatser har stegvis ökat under de senaste åren och 2019 verkar än så länge inte bli ett undantag. Under 2018 dog 50 personer i arbetsplatsolyckor och den dystra utvecklingen har fortsatt 2019.

Att det finns företag som väljer att acceptera en tystnad och tystar de anställda. De låter ej sina anställda ta del av sina rättigheter. Att jobba fel som leder till arbetsskador är okej, om inte personen klarar av jobbet så kan den bli lätt utbytt. Skyddsombud finns inte, de behövs inte för de är jobbiga som ställer krav och kräver åtgärder. Det är bättre att ha en” kultur” på jobbet som innebär tystnad. Tystnad som gör de anställda rädda och väljer att bita ihop fast det känns fel. De är rädda om sina jobb, att bli uppsagda för att man råkar nämna åtgärder eller ställer frågor om arbetsmiljön. 

Om vi fortsätter att blunda för företag som inte följer de lagar och regler som gäller kring arbetsmiljö kommer det bli stora konsekvenser för oss alla i samhället. Fackföreningar kommer att  tappa sina medlemmar, för de anställda känner att de inte får hjälp. Arbetsolyckor kommer att bli en vardag  för många utav oss. En av vinnarna på det är högerpolitiken. Att ha arbetsplatser där alla godtar vad de får, att ingen vågar ifrågasätta varför det ser ut som det gör. Fackanslutna finns inte på arbetsplatser. Ingen vågar säga ifrån utan man är tacksam att man har sitt jobb där arbetarna ska stå på led och hålla sina mössor i händerna och hoppas på att man blir vald. Arbetsgivaren kan göra som den vill och ingen säger ifrån utan bara accepterar situationen.  

 Vi måste tillsammans organisera oss på våra arbetsplatser, ha kollektivavtal  och se till att de följs. Facken måste utbilda Skyddsombuden så de kan känna sig säkra i sin roll och få hjälp när de behöver. Företagen behöver utbilda sina chefer så de förstår vad en god arbetsmiljö innebär. Att ta till åtgärder som behövs så personalen mår bra. Att lyssna på sitt skyddsombud samt övrig personal.  Tillsammans kan vi skapa en arbetsmiljö som gynnar alla. Företagen får en frisk personal, som jobbar rätt och tillsammans förebygger risker. De anställda vågar komma med förbättringsförslag  och känner att företaget bryr sig om sina anställda. Vi får aldrig acceptera en försämrad arbetsmiljö. Vi får aldrig ta en paus från den. Om vi tar en paus från arbetsmiljön så kommer det snabbt att bli en ändrad kultur. En kultur som gör att tystnaden vinner. 

              Vänsterpartiet vill bland annat att: 

  • Att regionala skyddsombud ska få rätt att verka på arbetsplatser med kollektivavtal även om det för tillfället inte finns någon medlem där.
  • Att alla anställda ges tillgång till en effektiv och kvalitetssäkradföretagshälsovård
  • Öka resurserna till forskning, utbildning, tillsyn och förebyggande arbetsmiljöarbete.  

Dela den här sidan:

Kopiera länk