Blogg

Pressmeddelande: Stoppa hyreshöjningar i Sundbyberg

Den 24 maj är det kommunfullmäktiges sammanträde. Då kommer Vänsterpartiet, genom gruppledare Moisés Ubeira, lägga en motion om att stoppa hyreshöjningar 2021. Denna åtgärd släpps dock idag 1 maj – på arbetarrörelsens internationella högtidsdag – och är något som kommer vara prioriterat under resten av 2020.

Coronakrisen har drabbat många i Sundbyberg, både av sjukdomen själv och ekonomiskt. I och med denna kris har många varslats och permitterats, vilket skapat en oro hos dessa personer över deras ekonomi och bostad. Pandemin verkar inte försvinna inom kort och den ekonomiska krisen kommer med stor sannolikhet att vara under en längre tid.

Bostadssituationen har tidigare varit ansträngd och just då initierar regeringen med sina samarbetspartier en utredning om marknadshyror. Vänsterpartiet har kraftigt motsatt sig marknadshyror och flera av partiets förslag går istället ut på att underlätta för boende i hyresrätter.

Med anledning av ovannämnda anledningar föreslår Vänsterpartiet i Sundbyberg åtgärden stoppa hyreshöjningar. Detta förslag skulle beröra samtliga hushåll som bor inom stadens bostadsbolag Förvaltarens bestånd och gälla för 2021 års hyresförändringar.

– För oss är det viktigt att påvisa att det finns en annan väg. Att utreda marknadshyror under corona-kris är skamligt och leder självklart till högre hyror. Istället vill vi stoppa hyreshöjningarna,
säger Moisés Ubeira, gruppledare för Vänsterpartiet i Sundbyberg och fortsätter:

– Under denna kris har vi bland annat lyft förslag om att införa hyresrabatt för drabbade. Men det borde heller inte vara aktuellt att staden fortsätter höja hyrorna generellt.

– Många hushåll i Sundbyberg skulle med vårt förslag få en trygghet nästa år om att bostadskostnaden i alla fall inte förvärras.

– Vi hoppas såklart även att samtliga privata fastighetsägare följer samma väg. Invånare ska inte behöva oroa sig för ökade bostadskostnader mitt i rådande kris.

– Mycket mer behöver göras för att stödja vanligt folk i krisen. Det är så vi skapar ett solidariskt Sundbyberg för de många.

Moisés Ubeira                                                                                 Gruppledare och oppositionsråd

Dela den här sidan:

Kopiera länk