Blogg

Julkalendern: Funkisfrågor är inget särintresse

Under december månad publicerar vi en julkalender. Det är bloggtexter om aktuella ämnen som är viktiga för oss som parti och våra medlemmar. Idag skriver Yvonne från DHR om vad organisationen är och gör.

Hej, jag heter Yvonne Björkman och är ordförande i DHR Sundbybergsavdelningen. DHR står för Delaktighet,  Handlingskraft och Rörelsefrihet. Jag har fått äran att skriva i Vänsterpartiet i Sundbybergs julkalender.

För oss är det viktigt att personer med rörelsenedsättning kan leva sina liv med samma rättigheter och möjligheter som alla andra medborgare som inte har en rörelsenedsättning. Det kan ses som en självklarhet men så är det tyvärr inte. Vi är en organisation av oss som lever med en rörelsenedsättning. DHR har funnits sedan 1923 och i Sundbyberg sedan 1974 som avdelning.

DHR driver rättighetspolitik för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi anser att de politiska frågor som angår våra medlemmar inte är ett särintresse som rör ett fåtal utan handlar om rättigheter som angår alla. Politiska beslut som rör våra medlemmar bör handla om att säkerställa att de FN-konventioner för mänskliga rättigheter som Sverige har skrivit under följs och förverkligas.

Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle som ska kunna användas av alla från början utan att produkter, bostäder eller tjänster måste anpassas eller specialutformats i efterhand. Ett samhälle där medborgare med nedsatt rörelseförmåga har samma rättigheter och möjligheter att leva som andra medborgare utan nedsatt rörelseförmåga. Detta är något som borde ses som självklart i alla politiska beslut oavsett politisk nivå. Så är det inte idag och det vill vi förändra.

Vad gör DHR?

DHR är ett förbund med lång erfaret och stor kunskap när det gäller att arbeta för rättigheter för våra medlemmar. Vi utbildar och påverkar makthavare om utmaningarna i olika livssituationer. Vi visar på punkter där samhället brister och ger förslag på hur det kan åtgärdas. Vi ger också våra medlemmar verktyg i form av bland annat kunskap, kamratskap och stöd för att människor ska känna att de kan bättre stå upp för sina rättigheter.

Vi lever nu i en tid som är mycket speciell, många av våra medlemmar tillhör riskgrupper. Vår verksamhet har fått förändras under denna tid, det har tagit lite tid. Vi använder oss av olika digitala lösningar, för att fortsätta att hålla kontakt och peppa varandra. De som inte har möjlighet att hålla kontakten digitalt ringer vi till. Utanförskapet har blivit tydligt under den här pandemin. Därför är det ännu viktigare nu att vi har kontakt, så att människor inte känner sig ensamma.

DHR Sundbybergsavdelningen har under denna tid fortsatt att arbeta rättighetspolitiskt, vi har svarat på detaljplaner, fortsatt arbeta digitalt med staden genom det nya Handslaget som kommunen har tillsammans med stadens funktionshinderorganisationer. Vi gläds åt att vi nu tillsammans kommer att få ett nytt Handslag. Det visar att staden vill komma framåt. Det ställer krav på alla partners. Tyvärr har vi inte haft något Funktionsrättsråd under året. Men vi har haft kontakt med politiken och de flesta förvaltningar i staden.

Nu håller vi alla tummarna för att ett vaccin kommer snart så att vi alla kan fortsätta att arbeta för ett Sundbyberg som lever upp till mänskliga rättigheter!

God Jul och Gott Nytt År!

Yvonne Björkman
Ordförande DHR Sundbybergsavdelningen

Dela den här sidan:

Kopiera länk