sida

Arbetslösa, ungdomar och kvinnor får betala när högern styr

Jesper 160414 4I flera kommuner har man infört olika former av sociala investeringsfonder. Det innebär att kommunen i tider av överskott avsätter pengar som kan användas för sociala satsningar kring t ex att motverka arbetslöshet, att förebygga våld eller öka skolnärvaron. Det handlar om satsningar som framför allt hjälper folk in i försörjning och ut ur otrygghet, men som förstås också ger samhällsekonomiska besparingar på längre sikt.

I flera kommuner har man infört olika former av sociala investeringsfonder. Det innebär att kommunen i tider av överskott avsätter pengar som kan användas för sociala satsningar kring t ex att motverka arbetslöshet, att förebygga våld eller öka skolnärvaron. Det handlar om satsningar som framför allt hjälper folk in i försörjning och ut ur otrygghet, men som förstås också ger samhällsekonomiska besparingar på längre sikt.

Varje elev som inte går ut gymnasiet är en tragedi socialt och en katastrof ekonomiskt. Varje individ som inte har ett jobb att gå till saknas på våra äldreboenden, förskolor och skolor där personalen går på knäna. Varje rån, misshandel eller kvinnofridskränkning är ett övergrepp mot hela samhällskontraktet. Och, det viktigaste – det går att förändra, om vi vill.

Vänsterpartiet föreslog för flera år sedan att Sundbyberg skulle inrätta en social investeringsfond. Alla partier ställde sig bakom förslaget – ingen röstade emot. Instiftandet av fonden drog dock ut på tiden. Jag lyfte därför det på kommunstyrelsen i februari. Nu fick vi svar från högerstyret – istället för att utveckla fonden väljer de att stoppa den helt och hållet.

Man påstår att vi inte har råd. Det är inte sant. Vi vet att kommunen gjorde ett stort överskott 2015 och budgeterar för överskott även 2016. Men, det här är inte en ekonomisk fråga. Politiken kan från år till år avgöra om man ska avsätta pengar till fonden eller inte. Det är en praktisk fråga – för att över huvud taget kunna avsätta pengar så måste riktlinjer för hur fonden ska användas och administreras först finnas på plats. Det handlar alltså inte om att Sundbybergs blåa styre inte har råd, det handlar om att de inte vill.

Moderater, liberaler, kristdemokrater, centerpartister och miljöpartister har uppenbarligen ändrat sig; det är inte lönt att satsa på de sundbybergare som behöver det mest. Det blir allt tydligare att i högerns Sundbyberg så är det kvinnor, ungdomar och arbetslösa som får betala priset.

Jesper Wiklund

20 maj 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk