sida

Blått styre utan gröna visioner

Moisés Ubeira 2 160305I februari var det dags för Klimatforum 2016. Temat var ”Vägen efter FN:s klimatmöte i Paris”. Tidigt satte man upp mål om att bli världens första fossilfria land. För att nå detta mål, talade man om tre B:n. Bilen, Bostaden och Biffen. Med andra ord – alla är medvetna om köttkonsumtionens påverkan.

I februari var det dags för Klimatforum 2016. Temat var ”Vägen efter FN:s klimatmöte i Paris”. Tidigt satte man upp mål om att bli världens första fossilfria land. För att nå detta mål, talade man om tre B:n. Bilen, Bostaden och Biffen. Med andra ord – alla är medvetna om köttkonsumtionens påverkan.

Jordbruksverket skriver till exempel att ”animalieproduktionen står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Konsumtionen av kött är därför, oavsett var och hur det har producerats, förknippad med stor klimatpåverkan.”

Naturvårdsverket skriver i sina publikationer att ”kött är den livsmedelsgrupp som står för störst andel av den livsmedelsrelaterade klimatpåverkan. Dagens svenska animaliekonsumtion är ur ett sådant perspektiv inte hållbar.”

Även FN har i flera rapporter pekat ut västvärldens köttkonsumtion som ett stort klimatproblem. Chefen för FN:s klimatpanel, Dr Rajendra Pachauri, sa i brittiska The Observer: ”Vi borde skära ner vår köttkonsumtion för att hjälpa till att stoppa klimatförändringen. Starta med en köttfri dag i veckan och minska därifrån.”

Sundbyberg har sedan länge som målsättning att minska köttkonsumtionen. Därför har vi sedan i år en köttfri dag i skolor – underbart! Med nytt styre verkar dock ambitionen ha minskat. Stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Stefan Bergström (C) kallar det för klåfingrigt att föra in mål för staden som syftar till minskad köttkonsumtion. Skamligt! Jag tycker det är väldigt intressant att ett parti som vill vara det blåa styrets gröna samvete att agera på detta sätt. Detta dessutom när verksamheterna redan börjat arbeta efter dessa mål. Jag menar att det inte handlar om klåfingrighet, utan om miljömedvetenhet – att minska på köttkonsumtionen är bevisligen något som anses vara särskilt viktigt.

Som tur är fortsätter Vänsterpartiet att arbeta för en minskad köttkonsumtion och för en minskad klimatpåverkan. Det är en ambition för en stad med gröna visioner att vara stolt över. Rött är det nya gröna.

Moisés Ubeira

4 maj 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk