sida

Det gröna i det röda – för ett öppet Sundbyberg för alla

Miljö och ekologisk hållbarhet är det första av tre prioriterade områden i Vänsterpartiets budget för Sundbyberg 2018. Klimatet är, i ordets mest exakta bemärkelse, en ödesfråga.

Miljö och ekologisk hållbarhet är det första av tre prioriterade områden i Vänsterpartiets budget för Sundbyberg 2018. Klimatet är, i ordets mest exakta bemärkelse, en ödesfråga.

Vi vill se Sundbyberg vara en ledande kommun i klimatomställningsarbetet. Det handlar om att minimera energiåtgången och utsläppen i stadens verksamheter såväl som i de privata. Det gäller i drift av våra fastigheter, men även i byggandet av hus. Det handlar om att minska matsvinn och minska resursslöseri generellt, att ta bort gifter ur miljön och förhindra att nya läcker ut.

Vi vill därför att transporterna i staden samordnas. På så sätt kan vi både minska den tunga trafiken i centrum och minska utsläppen – samtidigt som vi minskar kostnader för staden och för våra handlare.

Vi vill också att staden trappar upp arbetet för att minska slänget så att våra gamla prylar istället kan återanvändas eller återvinnas. Vi minskar då både mängden skräp som ska tas tillvara samtidigt som vi skapar arbetstillfällen. Vi gör det enklare och billigare så att fler kan skaffa det de behöver utan att belasta miljön och utan att bli ruinerade.

Självklart handlar det även om våra resor. Här är Sundbyberg redan ett föredöme med ytterst få bilar per person. Men vi har byggt in ett ohållbart bilberoende i Ursvik, även här måste invånarna få en rimlig möjlighet att lämna bilen hemma. Vi vill därför tillsammans med landstinget och Solna utreda en elbusslinje längsmed Enköpingsvägen.

Givetvis ska vi fortsätta arbetet med att göra det lättare att ta sig fram till fots, till cykel, med barnvagn eller rullstol, utveckla våra grönområden och skydda dagvattnet.

Hållbar miljö är inte bara en fråga om vår egen överlevnad, det är också en möjlighet att göra livet lättare redan idag för oss sundbybergare, att minska levnadskostnaderna och skapa flera nya arbetstillfällen. Det ryms helt enkelt mycket grönt i det röda.

Jesper Wiklund

2 juni 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk