sida

Det handlar om jämlikheten och makten

julkalender-7-dec-christerVänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Det vet de flesta.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Det vet de flesta.

Socialismen tar sin utgångspunkt i att alla människor är lika mycket värda. Nästan alla politiska partier idag påstår att de utgår från den punkten men i Vänsterpartiets fall är det sant.

Att alla människor är lika värda innebär också att alla människor har rätt till en dräglig tillvaro och rätt till att vara delaktiga i alla beslut som påverkar dem. Åtminstone borde det vara så. Men i dagens kapitalistiska samhälle är det mycket som står i vägen för människors delaktighet och lika värde. Den senaste tiden har vi exempelvis sett försämringar för människor i behov av personlig assistans. Vi har en permanent hög arbetslöshet, vi har sett nedskärningar i välfärden sedan 90-talet och bostadsbristen är på sina håll enorm.

Vi lever i ett klassamhälle, där ett litet fåtal håvar in produkten av de mångas arbete. Vinsternas andel av produktionsresultatet har ökat dramatiskt på bekostnad av lönernas andel. Sverige är inte ett paradis av jämlikhet, vi är lika mycket en del av den globala marknadsekonomin som alla andra länder. Det innebär också att människors lika värde har nedprioriterats och i stället har väldigt många människor fått det sämre. Själv är jag född på 70-talet och har definitivt fått det sämre än mina föräldrars generation. De som är unga idag har fått uppleva ytterligare försämringar genom bl.a. en ökad ungdomsarbetslöshet, försämrad anställningstrygghet (bl.a. genom användande av bemanningsföretag), nedmonterad skola med mera.

Eftersom vi i Vänsterpartiet tror på alla människors lika värde är vi också för jämlikhet, en demokrati som sträcker sig längre än en röst i valet vart fjärde år och lika möjligheter för alla. Vi kämpar för socialism och på vägen dit slåss vi med näbbar och klor för att förhindra nedskärningar, i Sundbyberg och annorstädes. Vi arbetar hårt för ett ökat arbetarinflytande, bättre livsförutsättningar för alla och för en bättre framtid.

Vi kämpar för arbetare, kvinnor och andra utsatta gruppers rättigheter. Inte för att vi är snälla (även om vi ganska ofta är snälla) utan för att vi verkligen tycker att alla människor är lika värda. Vi tror på ett jämlikt samhälle med demokrati inte bara politiskt, utan också ekonomiskt.

Det handlar om jämlikheten och om makten. För alla. Kom med oss i Vänsterpartiet och kämpa du också!

Christer Bengtsson
ersättare i Vänsterpartiet Sundbybergs styrelse

7 december 2016

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk