sida

En stad för alla

odlingslotter Hallonbergen4Bostäderna är en ödesfråga för Sundbyberg. Många sundbybergare oroar sig för sitt boende. Har jag köpoäng nog att flytta hemifrån? Var ska jag bo om vi separerar? Hur ska jag kunna övertyga banken om att vi klarar ett lån på två miljoner? Kommer jag ha råd att bo kvar efter renoveringen? Och vad händer om kommunen säljer ut huset jag bor i?

Bostäderna är en ödesfråga för Sundbyberg. Många sundbybergare oroar sig för sitt boende. Har jag köpoäng nog att flytta hemifrån? Var ska jag bo om vi separerar? Hur ska jag kunna övertyga banken om att vi klarar ett lån på två miljoner? Kommer jag ha råd att bo kvar efter renoveringen? Och vad händer om kommunen säljer ut huset jag bor i?

Det här är ödesfrågor för Sundbyberg. I grund och botten handlar det om vilken stad vi vill ha. En stad där alla får plats eller en stad enbart för medelålders par med en årsinkomst på över en miljon. Ingen ska behöva tveka om vad Vänsterpartiet vill.

Istället för utförsäljningar vill vi bygga nya lägenheter med rimliga hyror. Istället för renoveringar som tvingar folk från sitt hem vill vi testa att jobba som t ex i Knivsta där hyresgäster och bostadsbolag tillsammans verkar för att förlänga husens livslängd, för att bolagets miljömål ska nås OCH för att alla ska kunna bo kvar i sina lägenheter.

Vi vill också se över Förvaltarens krav för 1:a handskontrakt då att fler kan komma ur dyra och kortsiktiga andrahandsboenden och lämna olika sociala kontrakt för att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessutom vill vi ändra Förvaltarens krav så att vi får bort trösklarna för funktionshindrades boende. Så bygger vi en öppen stad, en stad för alla.

Jesper Wiklund

20 november 2015

Dela den här sidan:

Kopiera länk