sida

World Fair Trade Day – den 9 maj hyllar vi rättvis handel i Sundbyberg!

moises_kropp5

Vi har hört om till exempel semmeldagen och kanelbullens dag. Samtidigt passerade Världsvattendagen, utan större uppmärksamhet.

Detta är beklagligt eftersom:

  • 748 miljoner människor runt om i världen saknar fortfarande rent vatten.
  • 1,2 miljarder människor lever i fattigdom.

Nu får vi dock chansen att fira en dag som är minst lika viktig som Världsvattendagen. Den 9 maj är det nämligen World Fair Trade Day för att hylla rättvis handel. Rättvis handel kan leda till mycket gott för många barn och vuxna över hela världen. Idag säljs det Fairtrade-märkta produkter i 125 länder och 2013 betalades 95,2 miljoner euro ut i Fairtrade-premier. Dessa pengar kunde bland annat användas för att bygga skolor, kliniker eller för att finansiera utbildning för odlare, anställda och deras familjer.

Vänsterpartiet i Sundbyberg har varit pådrivande för att Fairtrade-diplomera kommunen och vi är det återigen tillsammans med över 60 kommuner. Detta leder till ett större engagemang för att öka utbudet och försäljningen av rättvist handlade produkter. Desto fler vi blir som väljer dessa produkter, desto större skillnad gör vi för miljontals människor i länder där man inte har så stora marginaler att leva på.

Vi vill därför också uppmana fler kommuner att göra oss sällskap så att fler odlare och anställda kan ta sig ur fattigdom. En annan viktig del av att vara Fairtrade-diplomerad är att ställa sociala krav för de produkter som kommunen upphandlar. Organisationen Fairtrade framför sin glädje över att det nya EU-direktivet om offentlig upphandling, som skickar viktiga signaler till kommuner, regioner/landsting och statliga myndigheter. Offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att nå samhälleliga mål, såsom att bekämpa fattigdom eller minska klimatpåverkan. Detta tar vi i politiken med oss i det livsviktiga arbetet för en bättre och mer hållbar framtid.

Moisés Ubeira, ledamot i Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Texten publicerades som insändare i Vi i Sundbyberg den 8 maj 2015

Dela den här sidan:

Kopiera länk