sida

Förorten mot våld

I fredags och lördags hölls två protestmöten på Rinkeby torg. Protesterna arrangerades av boende och föreningar i Järvaområdet. Bakgrunden var de många mord som skett de senaste åren (22 personer på bara två år!) och att så lite gjorts för att få ett slut på våldet. Under devisen ”Förorten Mot Våld” lyfte arrangörerna upp ett antal krav för att bekämpa våldet och segregeringen. Eftersom det är viktigt att de boende får en möjlighet att göra sig hörda vill vi hjälpa till att sprida deras krav. Nedan följer listan:

I fredags och lördags hölls två protestmöten på Rinkeby torg. Protesterna arrangerades av boende och föreningar i Järvaområdet. Bakgrunden var de många mord som skett de senaste åren (22 personer på bara två år!) och att så lite gjorts för att få ett slut på våldet. Under devisen ”Förorten Mot Våld” lyfte arrangörerna upp ett antal krav för att bekämpa våldet och segregeringen. Eftersom det är viktigt att de boende får en möjlighet att göra sig hörda vill vi hjälpa till att sprida deras krav. Nedan följer listan:

– En krisbudget för att akut stötta områden som drabbats. Varje område ska tillsammans med boende och civilsamhället själva bestämma vad det ekonomiska stödet ska gå till.

– En haverikommission som utreder varför norra Stockholmsområdet drabbats av så många mord.

– Ökade satsningar på psykologer och kuratorer för att stötta de drabbade.

– Nationella åtgärder för att komma åt flödet av vapen.

– 300 praktikplatser för unga vuxna.

– Uppsökande jobbverksamhet

– Budget för avhopparverksamhet.

– Omvandla servicelägenheter till bostäder för unga vuxna.

– Ökad delaktighet och insyn i lokala processer.

– En utredning av det arbete som stadsdelens tjänstemän har utfört för att stoppa våldet.

Ina Lo Franzén
Ledamot
Sundbybergs kommunfullmäktige

22 december 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk