sida

Kymlinge

jesper_porträtt1_webbFick frågan vad Vänsterpartiet vill med Kymlinge. Lite tråkigt är det ju att konstatera att inte alla läser min blogg där jag svarade på precis det i våras, Får alla plats i landets minsta kommun? Men svaret är enkelt – samma som för resten av staden: en ekologiskt och socialt hållbar kommun där alla är välkomna.

Fick frågan vad Vänsterpartiet vill med Kymlinge. Lite tråkigt är det ju att konstatera att inte alla läser min blogg där jag svarade på precis det i våras, Får alla plats i landets minsta kommun? Men svaret är enkelt – samma som för resten av staden: en ekologiskt och socialt hållbar kommun där alla är välkomna.

Vad innebär det i praktiken?

En hållbar stad behöver bostäder, inte minst hyresrätter som folk har råd att bo i. Men så länge vi växer så snabbt som vi gör nu (snabbast i landet för övrigt) och så länge vi har en massa mark t ex längs med Enköpingsvägen som inte är bebyggd så finns det ingen anledning att börja såga ned träd i vårt enda skogsområde.

En hållbar stad behöver grönyta – parker, skogar och vattendrag. Kymlinge innehåller motions- och skidspår, en fridlyst fiskart och möjlighet till naturupplevelser. Men Kymlinge är på tre sidor omgivet av hårt trafikerade motorvägar. 2010 gjorde vi därför en överenskommelse med Miljöpartiet och Socialdemokraterna för att bygga ett nytt, mer miljövänligt, värmekraftverk längst norrut, i korsningen E18 och E4 (förmodligen landets mest trafikerade trafikpunkt) samt en skärmbebyggelse längs med E18 för att förhindra buller och partikelspridning in till Kymlinge.

Med maktskiftet 2010 stoppades de planerna, och i förhandlingarna 2014 kom vi överens om att det inte är aktuellt att planera för någon utbyggnad i Kymlinge den här mandatperioden.

Så det enkla svaret är att det behövs både skog och bostäder i Sundbyberg. Vi klarar båda delarna galant utan att bebygga Kymlinge.

Jesper Wiklund

Dela den här sidan:

Kopiera länk