sida

Miljöproblemen är globala, lösningarna lokala.

Utsläpp av växthusgaser påverkar vår miljö negativt – oavsett om de sker i Sundbyberg eller någon annan stans i världen. Det här vet nog alla vid det här laget, även om en liten grupp klimatförnekare långt ut på högerkanten envist håller fast vid sin biff, sin bil och weekends på Rivieran. Ändå ligger vi redan rejält på efterkälken om vi ska klara 2-gradersmålet.

Utsläpp av växthusgaser påverkar vår miljö negativt – oavsett om de sker i Sundbyberg eller någon annan stans i världen. Det här vet nog alla vid det här laget, även om en liten grupp klimatförnekare långt ut på högerkanten envist håller fast vid sin biff, sin bil och weekends på Rivieran. Ändå ligger vi redan rejält på efterkälken om vi ska klara 2-gradersmålet.

Sundbyberg är den kommun i landet där vi åker minst bil. Det är inte så konstigt, vi är också landets mest tätbebyggda kommun och har förmodligen bäst kollektivtrafiktäckning i hela landet med fjärrtåg, pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar.

Men vi har ändå flera konkreta förändringar vi kan göra – och som Vänsterpartiet driver – för att minska stadens ekologiska fotavtryck. Det handlar om att minska andelen kött i stadens verksamheter, om att samordna transporter och om att ha en returstation där man också kan återanvända saker.

En av de absolut enklaste och mest konkreta sakerna vi kan göra är att sluta sälja utsläppsrätter. Det energibolag vi har tillsammans med Solna, Norrenergi, säljer nämligen utsläppsrätter de inte använt själva. Det ger såklart pengar till bolaget, men innebär också att utsläpp vi lyckats förhindra i Sundbyberg istället sker någon annan stans i världen.

Jag har en tråkig nyhet för de som förespråkar att staden ska fortsätta sälja de här utsläppsrätterna – utsläppen gör lika stor skada oavsett var de sker. Att försäljning av utsläppsrätter skulle vara ett incitament för omställning till mer klimatneutral produktion må vara sant för vinstsyftande bolag, men Norrenergi drivs av de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om. I dessa finns redan skarpa skrivningar om miljömål. Att till det lägga ett krav om att inte sälja utsläppsrätter, kommer inte påverka miljöarbetet inom Norrenergi AB negativt, tvärtom.

Ändå röstade de styrande partierna, inklusive Centerpartiet och Miljöpartiet, emot förslaget när vi i Vänsterpartiet lyfte det i kommunstyrelsen. Men vi ger oss inte, vare sig det beslutas på kommunfullmäktige nu i juni eller vi behöver driva det hela nästa mandatperiod – utsläppen ska upphöra.

Jesper Wiklund
15 juni 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk