sida

Rissneambassadörerna angår dig

Runt 2012 var det ganska mycket stök i Rissne och flera av de boende kände sig otrygga i sin egen stadsdel. Staden inledde därför en dialog om vad som borde göras. Resultatet blev ett tiopunktsprogram. En av punkterna där var att staden skulle anställa Rissneambassadörer. Så här beskrivs de i tiopunktsprogrammet: Ambassadörerna ska bidra till att stärka gemenskapen i Rissne och vara en länk mellan ungdomar, föreningar och andra aktörer i området. Till exempel kan föreningarna i Rissne stöttas av ambassadörerna.”

Runt 2012 var det ganska mycket stök i Rissne och flera av de boende kände sig otrygga i sin egen stadsdel. Staden inledde därför en dialog om vad som borde göras. Resultatet blev ett tiopunktsprogram. En av punkterna där var att staden skulle anställa Rissneambassadörer. Så här beskrivs de i tiopunktsprogrammet: Ambassadörerna ska bidra till att stärka gemenskapen i Rissne och vara en länk mellan ungdomar, föreningar och andra aktörer i området. Till exempel kan föreningarna i Rissne stöttas av ambassadörerna.”

Det här var alltså ett löfte från staden till Rissneborna. Ambassadörerna anställdes och genomförde flera aktiviteter som uppmärksammats inte bara i lokaltidningen utan även av SVT. Inte minst det alternativa julfirandet drog mycket uppmärksamhet. I juni tog politikerna beslut om att utreda projektet, redan i underlaget till beslutet stod det att projektet lett till fler aktiviteter för ungdomar i Rissne och bidragit till att lyfta stadsdelen i positiva samanhang. Även i den externa utredning som gjorts kommer samma slutsatser fram, samt att man också lyckats i att få ut de tidigare ambassadörerna i jobb.

Vi var därför många som blev upprörda när vi för några veckor sedan fick höra att det inte längre finns några ambassadörer anställda. Enligt Moderaterna har inte projektet stoppats men utan ambassadörer anställda och med flera inställda aktiviteter är det svårt att förstå vad de syftar på. Värst är nog ändå att man redan varit i kontakt med nya ungdomar som ville bli ambassadörer men som nu står utan besked om de får den möjligheten eller inte.

Ett nytt förslag påstås komma i mars, ett förslag där man ska utgå från de prioriteringar som nämnderna (alltså politikerna, med Moderaterna i spetsen) tagit i sin budget. Gissningsvis handlar det om t ex hemmasittare. Det skulle innebära att ambassadörerna blir ett annat projekt, men med samma namn.

Problemet här är att man har gett ett löfte till ungdomarna i Rissne som man inte håller. Om Moderaterna anser att ambassadörerna bör ersättas av något annat så måste de säga det och kalla saker vid dess rätta namn. Vi kan inte ha en situation där medborgarna engagerar sig i dialoger för att förbättra sin stadsdel, där politikerna nickar och ler och sedan struntar i vad som sagts.

Rissneambassadörerna bidrar till att lyfta Rissne som område – fler aktiviteter, positiv uppmärksamhet och nätverk byggs mellan ungdomarna. Tryggheten ökar. Men Rissneambassadörerna är också en fråga om demokrati och delaktighet. Antingen nöjer vi oss med att folk röstar vart fjärde år, eller så ser vi till att också respektera de dialoger som hålls däremellan. Därför angår Rissneambassadörerna många många fler än ungdomarna i just Rissne. De angår oss alla.

Jesper Wiklund

24 februari 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk