sida

Ropen skalla – förskola åt alla!

Sundbyberg växer och detta medför ett behov av att kontinuerligt skapa nya förskoleplatser. Förskolan viktig för både barn och föräldrar. Det är i förskolan som barn till stor del utvecklar sina sociala förmågor. Förskolan är även viktig för föräldrar då det möjliggör tid för arbete eller studier. Att kunna arbeta eller studera är en viktig faktor för integration och jämställdhet. Ingen förälder ska behöva avstå från arbete eller studier för att man inte kan få en förskoleplats till sitt barn.

Sundbyberg växer och detta medför ett behov av att kontinuerligt skapa nya förskoleplatser. Förskolan viktig för både barn och föräldrar. Det är i förskolan som barn till stor del utvecklar sina sociala förmågor. Förskolan är även viktig för föräldrar då det möjliggör tid för arbete eller studier. Att kunna arbeta eller studera är en viktig faktor för integration och jämställdhet. Ingen förälder ska behöva avstå från arbete eller studier för att man inte kan få en förskoleplats till sitt barn.

Dessvärre ser vi snarare en ökande brist på förskoleplatser framöver. Enligt prognoser, från Sundbybergs stad, över befolkningstillväxt och behov av förskoleplatser kommer det att saknas 300 platser 2020/2021, och 2024/2025 kommer det fattas 600 förskoleplatser i Sundbyberg. Då kan också sägas att man inte tagit med i beräkningen de fyra förskolor i staden som har tillfälliga bygglov som löper ut mellan 2020 och 2023, dessa förskolor har tillsammans 450 platser. Lägger man ihop detta innebär det att det inom några år kan sakna 1000 platser.

Enligt skollagen ska kommuner erbjuda plats till barn från och med ett års ålder. Vad kommer att hända med dessa 1000 barn om inga beslut fattas om att bygga nya förskolor i Sundbyberg? Om inget görs nu kommer vi inom ett par år att stå inför en katastrofal situation där Sundbyberg inte längre har möjligheten att leva upp till lagen och erbjuda förskoleplatser till alla barn från ett års ålder.

Vi måste under de kommande åren satsa ännu mer resurser på att bygga fler förskolor för att kunna möta det ökande behovet av förskoleplatser som just nu växer fram i Sundbyberg.

Ropen skalla – förskola åt alla!

Lukas Löfling (V)

Ledamot förskolenämnden, Sundbybergs Stad

26 januari 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk