sida

Utförsäljningen av Hallonbergen

Måndagen 19e februari beslutade kommunfullmäktige att sälja Hallonbergen centrum. Detta efter att Socialdemokraterna gjort en helomsvängning i frågan och gjort upp med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Måndagen 19e februari beslutade kommunfullmäktige att sälja Hallonbergen centrum. Detta efter att Socialdemokraterna gjort en helomsvängning i frågan och gjort upp med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Så vad har nu förändrats gentemot det tidigare förslaget, och vad tycker Vänsterpartiet om förändringarna?

I höstas fanns ett förslag som (M), (KD), (C), (L) och (MP) stod bakom. Invändningar som (V) och (S) hade mot det var framför allt att:

  1. 1. Man ville bygga bort det skogsparti som finns i backen mellan kyrkogården och Hallonbergsskolan – det har staden i medborgardialogen ”ParklekParlament” lovat att lämna oberört. Skogspartiet har ett högt naturvärde enligt stadens egna utredningar. Det här är inte förändrat i det nya beslutet.

Vänsterpartiet vill att löften till medborgarna ska hållas och att området runt Lötsjön inte ska exploateras.

2. I Hallonbergen Centrum finns många viktiga kommunala verksamheter. Vid en utförsäljning av centrum till en privat värd så skulle kostnaderna stiga drastiskt för lokaler för t ex bibliotek, fritidsgård, Kulturcentrum och idrott. Det nya förslaget innebär att kommunen istället ska bygga egna nya lokaler på parkeringen nedanför bron mot Ör för dessa verksamheter. Det betyder att verksamheterna kommer få betala nyproduktionshyra – dvs med största sannolikhet har vi en kraftig hyreshöjning att se fram emot.

Vänsterpartiet vill att pengar ska läggas på mer kultur och fritid, inte på dyra lokaler.

3. (V) var även mycket oroliga för vad skulle hända med hyresnivåerna i trygghetsboendet när det existerande huset föreslogs rivas och ersättas med ett nybyggt. Inte heller det är ändrat. Däremot tillkommer det 35 lägenheter extra i det nya trygghetsboendet, vilket får ses som en förbättring i det nya förslaget.

Vänsterpartiet vill att hyrorna för våra äldre på trygghetsboendet fortsätter vara rimliga.

Att satsa på att bygga nya lokaler är en helt fel prioritering i en tid då bostadsbristen är akut. Vi har redan har kraftigt försenade projekt för bostadsbyggande så som t ex Klockstapeln i Ör, och det är till det vi i första hand behöver förvaltningens resurser. Politik är att prioritera.

Vänsterpartiet vill att nyproduktion av bostäder prioriteras, inte utförsäljningar av centrum.

Det sägs att staden får mer betalt nu än i det förslag som Moderaterna tagit fram, det stämmer: 7 miljoner extra – vilket är ungefär 1 % mer än det ursprungliga förslaget. Som konsekvens av det tvingas staden redan i maj 2018 höja lokalhyran för bibliotek, idrottshall, Kulturcentrum och fritidsgård med 100 kr per kvadratmeter. ”Det vi vinner på karusellen förlorar vi på gungorna” som man brukar säga.

Vi kan konstatera att det beslut som nu klubbats, inte innehåller några större skillnader mot det förslag som högerpartierna och Miljöpartiet lade fram i höstas. Den viktigaste förändringen är att det nu är Socialdemokraterna som drivit på försäljningen. Om Socialdemokraterna stått fast vid det man tidigare sagt – så hade försäljningen av Hallonbergen Centrum stoppats.

Jag har sagt det förut men det tål att upprepas: Den rimligaste lösningen är trotts allt att vi faktiskt ger fan i att sälja ut Hallonbergen.

Jesper Wiklund
28 februari 2018

 

Bilden visar exploateringen av skogsbacken vid Lötsjön som finns i Balders idékoncept för Hallonbergen Centrum.

Dela den här sidan:

Kopiera länk