sida

Vänstervåren

Välkomna till Vänstervåren! Inte för att det är vår ännu, eller speciellt vänster i samhällsklimatet – men för att vi vill ha vår och för att vi ska se till att bygga ett jämlikt och feministiskt samhälle. Och nu börjar vi – igen!

Välkomna till Vänstervåren! Inte för att det är vår ännu, eller speciellt vänster i samhällsklimatet – men för att vi vill ha vår och för att vi ska se till att bygga ett jämlikt och feministiskt samhälle. Och nu börjar vi – igen!

Så vad händer i Sundbyberg under våren?

Eftersom högern styr så börjar man med att sälja ut en stor del av våra hyresrätter. Den 6:e februari tar Förvaltarens styrelse beslut om prioriteringar kring vilka fastigheter som ska ombildas först.

Vad är Vänsterpartiets alternativ? Man ska inte behöva vara miljonär eller kunna ta lån för att få tag på en lägenhet i Sundbyberg. Då behövs fler hyresrätter – inte färre. Vi vill bygga nytt – inte sälja ut. Vi vill bygga så att alla har råd att bo.

Sedan fortsätter man med att sälja ut våra stadsdelscentrum: Hallonbergen, Rissne, Ör och Ekbacken. Handlarna i Hallonbergen har redan drabbats negativt då de sedan tidigare utlovade renoveringarna av centrum nu stoppats pga försäljningen.

Vad är Vänsterpartiets alternativ? Vi behöver utveckla våra stadsdelscentrum. Det görs bäst genom att vi dels som ägare ser till att de hålls efter bättre – det är oacceptabelt att rutor eller dörrar står trasiga i flera månader, dels är lyhörda för vilken service som invånarna vill ha i sin stadsdel. Vi kan aldrig garantera att en privat hyresvärd har kvar bankomat, matbutiker, apotek, bibliotek, fritidsgård, skomakare eller vårdcentral. Värna våra centrum!

Sist men verkligen inte minst – vi riskerar nedskärningar i äldreomsorgen. I äldrenämndens budget för 2017 står det uttryckligen att införandet av Lag om valfrihetssystem (LOV)* och den sänkta ersättningen per boende och dygn som det innebär, får konsekvensen att de kommunala äldreboenden kommer att stå inför ”omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete”. Det brukar betyda att redan hårt belastad personal blir ännu hårdare belastad, vilket i sin tur påverkar… de boende. Nedskärningar och minskad bemanning påverkar förstås kvaliteten negativt.

Så vad är Vänsterpartiets alternativ? Rätt uppenbart – istället för ideologiskt motiverade privatiseringsreformer som införandet av LOV, så fokuserar vi på goda arbetsvillkor och god kvalitet för våra äldre medborgares bästa.

Så, alternativen är tydliga. På den ena sidan har du Vänsterpartiet och satsningar på bättre bemanning inom äldreomsorgen, utveckling av stadsdelscentrum i kommunal regi och fler hyresrätter. På den andra sidan har du högerns och Miljöpartiets klassiskt blå politik med sämre bemanning inom äldreomsorgen, utförsäljningar av våra centrum och färre hyresrätter.

Valet är ditt! (PS. du är varmt välkommen att engagera dig i Vänsterpartiet när du gjort ditt val)

Jesper Wiklund

20 januari 2017

 

* Det s k valfrihetssystemet enligt LOV är en privatiseringsreform som i korthet innebär att marknaden får lösa hur många platser som finns på äldreboenden eller inom andra välfärdstjänster. Det är ett alternativ till upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Dela den här sidan:

Kopiera länk