sida

Vi tror på arbete och vi tror på att hjälpa ungdomar till arbete.

CV 4

Sundbyberg har många år varit en förebild för andra kommuner. Anledningen är att vi erbjuder sommarjobb till alla ungdomar i staden som går i årskurs nio eller i årskurs ett och två i gymnasiet. Sommarjobben kan vara i kommunens verksamhet eller på olika företag. På så sätt har hundratals ungdomar varje år fått sin första arbetslivserfarenhet och skapat kontakter på arbetsmarknaden.

Det här betyder också en hel del inte minst för de familjer som har försörjningsstöd. Inkomster från ungdomars sommarjobb räknas inte av försörjningsstödet. Det gör att även ungdomar i familjer som har väldigt begränsad ekonomi, kan få råd att ta sig till stranden, gå på bio eller kanske bara köpa en ny skjorta.

Sundbyberg har som sagt, av goda skäl, varit en förebild för andra kommuner.

Men knappt hade det nya året börjar förrän Sundbybergshögern aviserade att man skulle stoppa sommarjobben för ungdomarna i årskurs nio. Man menade att ungdomarna var oansvariga, kom sent och att de kunde ordna sommarjobb själva.

Samtidigt som man tar bort detta stöd till ungdomar i årskurs nio för att få kontakt med arbetslivet, så ökar man kontrollen av de som får försörjningsstöd.

Vänsterpartiet tror att arbete inte bara är en viktig väg till försörjning, det är också en fråga om självständighet. Har du ett jobb kan du få tag på en lägenhet (även om det i sig är ett problem) och har du en lägenhet har du en trygghet.

Istället för att försvåra för ungdomar att hitta jobb vill vi underlätta. Eftersom kommunen inte kommer göra det jobbet så länge nuvarande högerkonstellation (Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) sitter vid makten så får vi göra jobbet själva. Vi bjuder därför in sundbybergare i årskurs 9 som vill sommarjobba att höra av sig till oss med sina CVn. Vi hjälper till med att titta på dem och komma med förslag på hur de kan bli bättre. Vi tror på arbete och vi tror på att hjälpa ungdomar att få arbete.

Jesper Wiklund

24 mars 2016

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk