• Hem
  • Feminism i prak...
sida

Feminism i praktiken – detta är Vänsterpartiet.

jesper_porträtt1_webbI onsdags presenterades regeringens vårbudget. Vänsterpartiet har varit drivande bakom flera av de mest uppmärksammade satsningarna – och det ger resultat även i Sundbyberg.

I onsdags presenterades regeringens vårbudget. Vänsterpartiet har varit drivande bakom flera av de mest uppmärksammade satsningarna – och det ger resultat även i Sundbyberg.

När regeringen väljer att samarbeta till vänster blir det mer resurser till välfärden och bättre livsvillkor för de som halkat efter på senare år. Fördelningen mellan fattiga och rika är precis omvänt mot hur det sett ut de senaste åtta åren; nu blir det mer pengar till de mest utsatta istället för mest till de som redan har. Budgeten innehåller t ex höjd A-kassa, glasögonbidrag till barn, gratis medicin till barn, höjt bostadstillägg för pensionärer, datum för avskaffande av stupstocken i sjukförsäkringen samt höjd sjuk- och aktivitetsersättning.

När regeringen lutar sig åt vänster blir det också konkret feministisk politik, och det är inte minst här Sundbyberg kommer in i bilden. Budgeten innebär stärkt stöd till kvinnojourer – vilket är extra välkommet här där vi har en helt nystartad jour. Budgeten innebär extra resurser till förlossningsvården – som under alliansens styre av landstinget har blivit sorgligt underbemannad. Sist men inte minst innebär budgeten en satsning på att öka personaltätheten inom äldreomsorgen, vilket avlastar såväl anhöriga som anställda.

En satsning på äldreomsorgen av den här storleken innebär ökad trygghet och kvalitet för de äldre. Det innebär avlastning för de många anhöriga, oftast kvinnor, som tvingas gå ned i arbetstid för att ta hand om äldre anhöriga när omsorgen inte räcker till. Satsningen innebär också minskad stress och en efterlängtad förbättring av arbetsmiljön för de anställda. Bara i Sundbyberg skulle vi kunna anställa ytterligare 23 personer. Detta är feminism och jämställdhet i praktiken. Detta är Vänsterpartiet.

Jesper Wiklund

Dela den här sidan:

Kopiera länk