• Hem
  • Kommunlistan 20...
sida

Kommunlistan 2018 – våra kandidater


1. Jesper Wiklund


1. Jesper Wiklund

Jesper Wiklund är 39 år, bor i Storskogen tillsammans med sin son och är uppvuxen i Täby Kyrkby tillsammans med sina fyra syskon. Han gick med i Ung Vänster 1994 i samband med EU-valet och senare i Vänsterns Studentförbund under tiden han studerade bl a statsvetenskap. 2004 gick Jesper med i Vänsterpartiet. Sedan 2014 är han gruppledare för Vänsterpartiet Sundbyberg och tjänstledig från sitt jobb som facklig ombudsman. Jesper har tidigare jobbat med internationella frågor och bott i sex olika länder. Numera odlar han mest sin trädgård, dvs odlingslotten i Hallonbergen, och sjunger ramsor på Norra Stå när AIK spelar. Bästa ramsan? ”Johansson, Johansson – när han träffar bollen blir det mål, Nisse Johansson!”

1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Det är en fråga om att inte bara klaga på allt som är fel – orättvisor, miljöförstöring, utblottade pensionärer, våld/otrygghet, diskriminering, segregering, bostadsbrist, renovräkningar, vapenexport – utan att också försöka göra något åt det.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
I kommunpolitiken kan man göra konkret skillnad. Här kan man se till att staden får fler hyresrätter, inte färre. Här kan man jobba konkret – tillsammans med medborgare och ideella föreningar för att skapa gemenskap och minska otrygghet och våld.

Vi kan påverka resor, transporter, energianvändning och sophantering för att minska det ekologiska fotavtrycket. Vi kan sänka avgifterna för hemtjänst och trygghetslarm för pensionärer så de får bättre ekonomi, bryta segregationen inom skolan och höja valdeltagandet.

Vi kan skapa ett Sundbyberg för alla, inte bara för de rikaste.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Arbetsrättsliga frågor tycker jag är viktiga: rätt till heltid och tillsvidareanställning samt kollektivavtal i upphandlingar. Men, bostadskrisen är det absolut största problemet i Sundbyberg. Vi har en bostadskris som får oerhört stora sociala konsekvenser för många familjer. Den föder otrygghet, försämrar integrationen och kostar i slutändan dessutom mycket pengar för kommunen.

Vi behöver också ta krafttag mot mäns våld, både det som sker i hemmen och på torgen på nätterna.

Sist men inte minst så är klimat- och miljöfrågorna ingenting vi kan välja att driva eller inte driva, det handlar om vår framtid.


2. Catja Kaloudis
Catja Kaloudis är 55 år och bor i Rissne. Catja har varit medlem i Vänsterpartiet sedan 2008 och har bott i Sundbyberg sedan 2011. Hon arbetar som politiskt sekreterare för (v) i Sundbyberg från 1 augusti och har de senaste fyra åren arbetat på Föreningen för Fairtrade med diplomerade städer och utbildningar. Catja har sin bakgrund som lärare och har halva familjen och hjärtat i Grekland.


2. Catja Kaloudis
Catja Kaloudis är 55 år och bor i Rissne. Catja har varit medlem i Vänsterpartiet sedan 2008 och har bott i Sundbyberg sedan 2011. Hon arbetar som politiskt sekreterare för (v) i Sundbyberg från 1 augusti och har de senaste fyra åren arbetat på Föreningen för Fairtrade med diplomerade städer och utbildningar. Catja har sin bakgrund som lärare och har halva familjen och hjärtat i Grekland.

1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
För mig är Vänsterpartiet det enda partiet som tar de sociala, miljömässiga och ekonomiska samhällsfrågorna på allvar och därför påverkar vårt samhälle så att fler, inte bara några få, får del av vår svenska välfärd. Vänsterpartiet är det enda parti som är kompromisslöst kring mänskliga rättigheter både i Sverige och internationellt och som alltid står för medmänsklighet och solidaritet.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Vi behöver ha ett Sundbyberg för alla, inte bara för några få. I ett Sundbyberg som snart passerar 50 000 invånare och som fortsätter växa, behövs ett mer omfattande socialt, miljömässigt och ekonomiskt tänk för alla medborgare. Jag vill vara med och driva fram ett arbetsklimat i kommunen som bygger på positiva framtidsutsikter och tilltro till att politiken tillsammans med stadens tjänstemän i samverkan tar solidaritet, integration, feminism, funktionalitet, barnrättsfrågor och känslan av trygghet på större allvar. Sundbyberg är en fantastisk kommun att bo i, men det finns fortfarande många frågor att synliggöra och utveckla.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
De frågor som ligger mig varmast om hjärtat är:
Sociala frågor: Att kunna skapa trygghet för alla medborgare, inte bara för några få, är en grundläggande fråga för mig. Att ha råd att besöka tandläkaren eller att kunna hämta ut sin medicin när det behövs, att i en utsatt situation få hjälp och stöd, att få möjlighet med barnomsorg nattetid eller att kunna ta sig runt i kommunen med rullstol – är exempel på frågor som är viktiga för att möjliggöra ett samhälle för alla. Vi kan inte fortsätta exkludera grupper som vi gör i dag.

Skolfrågor: Likvärdigheten i Sundbybergs skolor och förskolor är viktig och alla barn ska kunna erbjudas det stöd de behöver. Trygghet och goda villkor för personal ger kontinuitet och säkerställer ett mer långsiktigt arbete där barnen gynnas. Omsorg under och efter skolan både för yngre och äldre barn och ungdomar skapar delaktighet och bygger en god demokrati och ger lokalt inflytande.

Bostadsfrågor: Vi måste fortsätta verka för att det ska vara möjligt att hyra lägenhet i Sundbyberg på en nivå som är rimlig. En solidarisk bostadspolitik måste erbjuda alternativ för oss som inte har möjlighet eller vill köpa våra bostäder. Delaktighet kring vår boendemiljö ger tillsammans med organisationer som t ex Hyresgästföreningen, förutsättningar för lokala trivsel- och utvecklingsprojekt.


3. Moisés Ubeira
Moisés Ubeira är 34 år, uppväxt i bland annat Jakobsberg och bor nu tillsammans med fru och barn i Storskogen. Han är jurist, har arbetat för Hyresgästföreningen och på bank, och är nu anställd på Skatteverket och som valombudsman för Vänsterpartiet i Tyresö. Han är idag ersättare i grundskole- och gymnasienämnden. Moisés gillar adrenalinkickar, åker motorcykel och drömmer om ett fallskärmscertifikat.
1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Vänsterpartiet är det självklara valet eftersom hjärtat sitter till vänster. Det är också det enda partiet som tar framtida samhällsutmaningar på allvar och hittar solidariska lösningar på dessa. I en tid då andra partier kompromissar med mänskliga rättigheter och livnär sig på ökade klassklyftor så valde jag att gå med i partiet där socialism och solidaritet är A och O. Palme hade idag varit vänsterpartist ;).


3. Moisés Ubeira
Moisés Ubeira är 34 år, uppväxt i bland annat Jakobsberg och bor nu tillsammans med fru och barn i Storskogen. Han är jurist, har arbetat för Hyresgästföreningen och på bank, och är nu anställd på Skatteverket och som valombudsman för Vänsterpartiet i Tyresö. Han är idag ersättare i grundskole- och gymnasienämnden. Moisés gillar adrenalinkickar, åker motorcykel och drömmer om ett fallskärmscertifikat.
1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Vänsterpartiet är det självklara valet eftersom hjärtat sitter till vänster. Det är också det enda partiet som tar framtida samhällsutmaningar på allvar och hittar solidariska lösningar på dessa. I en tid då andra partier kompromissar med mänskliga rättigheter och livnär sig på ökade klassklyftor så valde jag att gå med i partiet där socialism och solidaritet är A och O. Palme hade idag varit vänsterpartist ;).

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Att få representera Vänsterpartiet Sundbyberg i fullmäktige är ett ärofyllt uppdrag. Jag vill vara en representant där för att på ett tydligt sätt kunna vara med i debatterna om varför högerpolitik inte är rätt väg, och varför vänsterns reformer alltid kommer vara de bästa reformerna för ett jämlikt och jämställt samhälle.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Först och främst brinner jag för att skapa en solidarisk samhällsutveckling och då framförallt genom att stärka offentlig sektor. Mer konkret anser jag bostadsfrågan, skolfrågan och långsiktiga trygghetsinsatser som tre viktiga punkter. Bostadsbristen är akut och barnfamiljer blir lidande. Kommunala skolan är hårt konkurrensutsatt och vi ser att segregationen ökar som konsekvens av det. Våld utövas på våra gator och i hemmen och det måste stävjas. Fler poliser är inte det enda svaret. Vi måste stärka de sociala insatserna. Vi har ett ansvar att skapa ett samhälle för allas bästa oavsett olika förutsättningar. Vänstern är det mest trovärdiga alternativet för ett jämlikt, jämställt och framförallt hållbart samhälle.


4. Veronica Kallander
Veronica Kallander är 45 år, kommer från Halmstad och bor i hyresrätt i Duvbo med sin man och tre katter. Hon är bl a ledamot i partistyrelsen, vice gruppledare i kommunfullmäktige och andre vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden. Veronica har en fil.kand. i socialt arbete. Hon är född med ryggmärgsbråck, vice ordförande i funktionsrättsföreningen DHR Sundbybergs styrelse och brukar glittrande fronta V-sektion på Pride på sin Minicrosser.


4. Veronica Kallander
Veronica Kallander är 45 år, kommer från Halmstad och bor i hyresrätt i Duvbo med sin man och tre katter. Hon är bl a ledamot i partistyrelsen, vice gruppledare i kommunfullmäktige och andre vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden. Veronica har en fil.kand. i socialt arbete. Hon är född med ryggmärgsbråck, vice ordförande i funktionsrättsföreningen DHR Sundbybergs styrelse och brukar glittrande fronta V-sektion på Pride på sin Minicrosser.

1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Jag har alltid haft ett rättvisepatos. Jag var socialist långt innan jag ens kunde begreppet.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag valdes in som ersättare 2010 och ordinarie ledamot 2014. Jag upplever att medvetenheten för levnadsvillkoren för personer med normbrytande funktionalitet har ökat i och med att det finns personer i fullmäktige som har en egen erfarenhet av det.

Mycket backar nu i rättigheter för många människor, särskilt de som står längst ifrån plattformar att påverka. Jag vill fortsätta jobba för de människorna och för deras rättigheter.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Alla människor ska ges livschanser, oavsett var man kommer ifrån. Kampen för funktionsrätt ska bli självklar inom alla politikområden, något som är allas vårt gemensamma ansvar.


5. Roya Asadzadeh
Roya Asadzadeh är 46 år, uppväxt i Iran och kom till Sverige som 19-åring. Hennes far och storasyster blev satta i fängelse av politiska skäl. Hon har tidigare bott i Hallonbergen och nu i Rissne tillsammans med sina två söner. Roya är socionom, har arbetat inom socialtjänsten och psykiatrin och nu som koordinator inom landstinget. Hon är ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunala bostadsbolaget Förvaltarens styrelse. Roya tycker väldigt mycket om naturen, att plocka svamp i skogen och att vara i fjällen.


5. Roya Asadzadeh
Roya Asadzadeh är 46 år, uppväxt i Iran och kom till Sverige som 19-åring. Hennes far och storasyster blev satta i fängelse av politiska skäl. Hon har tidigare bott i Hallonbergen och nu i Rissne tillsammans med sina två söner. Roya är socionom, har arbetat inom socialtjänsten och psykiatrin och nu som koordinator inom landstinget. Hon är ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunala bostadsbolaget Förvaltarens styrelse. Roya tycker väldigt mycket om naturen, att plocka svamp i skogen och att vara i fjällen.

1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Because winter is coming!
Frågan snarare borde vara: I en värld som människan och naturen håller på att gå under, hur kan man vara likgiltig? De samhällsproblem som vi idag har är orsakade av en högerpolitik som ser till de rikas intressen och skapar motsättningar mellan olika grupper i samhället. Med högerns politik har marknaden uppnått herravälde över människan och styrt över henne med sina okontrollerbara/osynliga/mörka krafter.

Om man vill ha ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle, så är Vänsterpartiet det naturliga valet. Det centrala temat inom socialismen är: människan. För mig är socialism det enda alternativet för en värld, där människan och naturen kan leva i harmoni.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag tycker att folket ska ha den verkliga makten i samhället. Jag vill arbeta för Vänsterpartiets politik: att skapa en likvärdig skola för alla, så att alla barn även barn från missgynnade grupper får en chans att våga ha drömmar och leva ett värdigt liv. Skatten som folket betalar ska gå tillbaka till folket och inte hamna hos vinstdrivande företag, eller i skatteparadis. Vinstjakten får inte gå före människans och planetens bästa.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Välfärdsfrågor, feminism, utbildning och utrikespolitik. Om vi alla hjälps åt kan vi skapa en stad, ett land, en planet för folket!


6. Peter Laine
Peter Laine är 66 år och särbo. Under uppväxten bodde han i fosterhem i bl a Småland och bor nu i centrala Sundbyberg. Peter har arbetat som sjöman, tunnelbaneförare och reparatör på Rissnedepån och har länge varit fackligt engagerad inom Kommunal och SEKO. Nu är han pensionär, sedan mer än 20 år aktiv i Vänsterpartiet, men även i Hyresgästföreningen i Sundbyberg och Fairtrade. Peter sätter gärna på en platta med Pink Floyd.


6. Peter Laine
Peter Laine är 66 år och särbo. Under uppväxten bodde han i fosterhem i bl a Småland och bor nu i centrala Sundbyberg. Peter har arbetat som sjöman, tunnelbaneförare och reparatör på Rissnedepån och har länge varit fackligt engagerad inom Kommunal och SEKO. Nu är han pensionär, sedan mer än 20 år aktiv i Vänsterpartiet, men även i Hyresgästföreningen i Sundbyberg och Fairtrade. Peter sätter gärna på en platta med Pink Floyd.

1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Varför inte? För att Vänsterpartiet är det enda parti som kan vrida utvecklingen åt vänster och stoppa de mest vansinniga högeridéerna – se bara på skandalerna som avlöser varandra på Nya Karolinska – och möjligtvis få Socialdemokraterna att sansa sig.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag tror att jag kan göra skillnad. Jag tror att jag kan bidra med mina erfarenheter – både fackligt och politiskt.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Mycket! Välfärdsfrågor handlar om så mycket – allt från en pension att leva på, till en bra skola. Frågor om arbete: 6 timmars arbetsdag, jämställda arbetsförhållanden med lika lön för lika arbete, en schysst arbetsmiljö, heltid som norm och mer personal till bl a förskola och äldreomsorg. Vill även att noll-taxa i kollektivtrafiken införs och att det byggs billiga hyresbostäder av god kvalitet.


7. Klara Wigur
Klara Wigur är 19 år och har alltid bott i Sundbyberg – tidigare i centrala och nu i Tulemarken. Klara tog studenten förra året och har sedan arbetat som volontär i Zambia genom organisationen Global Contact. Nu är hon anställd som resurslärare på Ängskolan. Klara blev medlem i Vänsterpartiet ganska nyligen, älskar mötesformalia och är en äkta UngVänsternörd.


7. Klara Wigur
Klara Wigur är 19 år och har alltid bott i Sundbyberg – tidigare i centrala och nu i Tulemarken. Klara tog studenten förra året och har sedan arbetat som volontär i Zambia genom organisationen Global Contact. Nu är hon anställd som resurslärare på Ängskolan. Klara blev medlem i Vänsterpartiet ganska nyligen, älskar mötesformalia och är en äkta UngVänsternörd.

1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Det kapitalistiska samhället vi lever i idag fungerar inte – det splittrar samhället och slår hårdast mot de som redan är utsatta. Jag tror på att jobba tillsammans och dela på det vi har, helt enkelt.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag har bott i Sundbyberg hela mitt liv och vill vara med och förändra kommunen till det bättre.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Jag brinner för till exempel feminism och bostadspolitik.


8. Sasan Kanani
Sasan är 62 år, växte upp i Iran och bor i Rissne. Sasan har varit med i Vänsterpartiet i mer än 20 år, är idag ersättare i kommunfullmäktige och finns på listan även inför valet 2018. Han arbetar som kock på äldreboendet Hallonhöjden och är ett välkänt ansikte även för många av stadens unga från sitt jobb i köket på Örskolan och Ängskolan. Sasans hjärta klappar lite extra för Manchester United.


8. Sasan Kanani
Sasan är 62 år, växte upp i Iran och bor i Rissne. Sasan har varit med i Vänsterpartiet i mer än 20 år, är idag ersättare i kommunfullmäktige och finns på listan även inför valet 2018. Han arbetar som kock på äldreboendet Hallonhöjden och är ett välkänt ansikte även för många av stadens unga från sitt jobb i köket på Örskolan och Ängskolan. Sasans hjärta klappar lite extra för Manchester United.

1. VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Jag tror på socialism och feminism, ett rättvist samhälle som är inte bara är till för de rika. Jag tror på ett välfärdssamhälle som ger mer till de många – ett jämlikt samhälle med solidaritet som princip.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag vill tillsammans med mina partikamrater bidra till att komma tillrätta med de problem som finns i kommunen och dela mina idéer med dem för ett solidariskt Sundbyberg för alla.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Viktiga frågor för mig är bostäder – vi måste satsa på hyresrätter med rimlig hyra, jobb/sysselsättning, äldreomsorg och sjukvård med bra kvalitet.


9. Lukas Löfling
Lukas Löfling är 28 år, kommer från Morgongåva i Uppland och bor i Lilla Alby med sin sambo. Han har länge varit aktiv i vänstern genom såväl Ung Vänster som Vänsterns Studentförbund, sitter nu i Vänsterpartiet Sundbybergs styrelse och i förskolenämnden. Lukas är apotekare, arbetar som doktorand på Karolinska Institutet och trivs fint i skid- och löparspåren.


9. Lukas Löfling
Lukas Löfling är 28 år, kommer från Morgongåva i Uppland och bor i Lilla Alby med sin sambo. Han har länge varit aktiv i vänstern genom såväl Ung Vänster som Vänsterns Studentförbund, sitter nu i Vänsterpartiet Sundbybergs styrelse och i förskolenämnden. Lukas är apotekare, arbetar som doktorand på Karolinska Institutet och trivs fint i skid- och löparspåren.

1.VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Eftersom att jag vill arbeta för att minska sociala skillnader i samhället

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
För att jag vill vara med och arbeta för ett Sundbyberg som håller samman både idag och i framtiden.
3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Utbildningsfrågor, jag sitter nu i förskolenämnden. När Sundbyberg växer är det viktigt att antalet platser inom skola och förskola är anpassade efter behovet och att kvalitén inom verksamheten stärks.

10. Klara Ernemo
Klara Ernemo är 43 år och bor i centrala Sundbyberg tillsammans med dotter och sambo. Hon är idag ersättare i kommunfullmäktige i Sundbyberg och ställer upp på V-listan även inför valet 2018. Klara har en examen i filosofi, har arbetat som översättare i många år och älskar schwarzwaldbakelser. Sist men inte minst så är hon också engagerad i Kvinnojouren i Sundbyberg.
1.VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Jag gick med i Vänsterpartiet när jag flyttade tillbaka till Sverige efter många år utomlands. Jag hade läst om att medlemsantalen i alla partier hade störtdykt. Samtidigt märktes att samhällsandan förändrats. Jag kände inte igen mig. Var fanns det solidariska och medvetna kollektiv som jag skrutit om att Sverige var? Det blev svårt att stå vid sidan om och inte göra något åt sakernas tillstånd. Jag gick med i Vänsterpartiet och har varit med sedan dess.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Sundbyberg kan bättre! Jag har varit ersättare i kommunfullmäktige sedan förra valet. Ofta sitter jag på åhörarbänk och förundras över att Vänsterpartiet inte är med och styr – vi har ju både de skarpaste representanterna och den bästa politiken! Jag kandiderar för att dra mitt strå till stacken, för partiet och för Sundbyberg.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Jag tycker att det är viktigt att vi får en välfärd som fungerar. Vi kan vända utvecklingen och skapa ett solidariskt samhälle. Jag tror verkligen det. Men för att vända vårt samhälles extremindividualism krävs bättre utbildning (utbildning som gör oss till mer medvetna och kritiskt tänkande medborgare). Jag använder ogärna ord som ”brinner för” men bra utbildning och en riktig välfärd är helt enkelt livsviktigt.

11. Yvette Rasch
Yvette Rasch är 35 år och uppväxt i Mariefred. Hon bor sedan 2005 i Lilla Alby med sin man. Yvette har en bakgrund bland annat inom Amnesty och arbetar nu som medlemskommunikatör på Naturskyddsföreningen. Hon är ersättare i stadsmiljö- och tekniska nämnden och en hängiven scifinörd.

1.VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Här har jag träffat så många smarta vänsterpartister som brinner för solidaritet och rättvisa. Det är lätt och självklart att vara vänsterpartist i Sundbyberg. Sist men inte minst: vi är det enda partiet som tar miljöfrågor på allvar.

2. VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag tycker att förändringar på lokal nivå är underskattat och det finns så många bra chanser att påverka.

3. VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Klimat- och miljöfrågor samt bostadsfrågor.

12. Lara Alsadi
Lara Alsadi är 22 år och bor med sin syster i Hallonbergen. Lara är relativt ny medlem i Vänsterpartiet, men har diskuterat politik hela livet i familjen. Hon är också vår nya ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden. Lara är född i Irak och kom till Sverige som 4-åring. Hon studerar till gymnasielärare, jobbar på SL som stationsvärd och älskar bibliotek.

1. Varför är du vänsterpartist?
Jag tror på ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Vänsterpartiet blir därför ett naturligt val för mig, då partiet ger både kortsiktiga och långsiktiga förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och jämställt samhälle.

2. Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
I kommunfullmäktige får jag möjlighet att påverka verksamheten i förskolor, skolor och bibliotek i Sundbybergs kommun. Mina arbetserfarenheter inom kollektivtrafiken har gett mig insikter om vad som kan förbättras vad gäller allt från trafikplanering till snöröjning.

3. Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner för frågor som berör integration, utbildning och diskriminering. Vår välfärd hotas av privata aktörers vinstintressen, vilket har lett till stora utmaningar i skolan och vården. Privatiseringens konsekvenser bör därför uppmärksammas.

13. Christer Bengtsson, 43 år, Stora Ursvik

14. Salvador Perez, 26 år, Ör

15. Amanda Möllenhoff, 25 år, Ör

16. Christer Rydh, 66 år, Lilla Alby

17. Carolina Yevenes, 39 år, Storskogen

18. Tobias Tengström, 42 år, Rissne

19. Malin Junestav, 46 år, Centrala Sundbyberg

20. August Flensburg, 33 år, Ör

21. Eva Eklund-Warnke, 63 år, Centrala Sundbyberg

22. Sara Hamrin, 37 år, Rissne

23. Karl Pearsson, 65 år, Rissne

24. Hanne Kristin Wolden, 33 år, Centrala Sundbyberg

25. Pierre Sandbacka, 26 år, Hallonbergen

26. Kina Löwenbrååt Koski, 59 år, Lilla Ursvik

27. Rebecca Mafreda, 27 år, Lilla Alby

28. Berit Axelsson, 68 år, Storskogen

29. Maja Palm, 19 år, Centrala Sundbyberg

30. Jean Anderson, 68 år, Hallonbergen

31. Hans Hamrin, 61 år, Lilla Alby

32. Ewa Brånin, 37 år, Rissne

33. Karin Bylund, 62 år, Centrala Sundbyberg

34. Tuija Kalliomäki, 59 år, Centrala Sundbyberg

35. Martin Kaan, 60 år, Rissne

36. Hanna Carlsson, 36 år, Rissne

37. Jimmy Nordin, 30 år, Lilla Alby

38. Martha Omiste, 70 år, Rissne

39. Solveig Olsson, 68 år, Rissne

Dela den här sidan:

Kopiera länk