• Hem
  • Laglig graffiti...
sida

Laglig graffitivägg

Motion 2014-05-26

Att ägna sig åt konstformen graffiti är en omdebatterad fritidssysselsättning. Vissa kommuner i landet, bland annat Stockholms Stad, har genom nolltolerans kriminaliserat konstformen. Förbudet har dock inte resulterat i att graffitin försvunnit från det offentliga rummet, utan istället kriminaliserat medborgare som vill ägna sig åt kreativt skapande.

I ett flertal kommuner har man dock de senaste åren upprättat lagliga graffitiväggar. I Karlstad har man upplåtit en gammal vattenreservoar att måla graffiti på. Genom denna satsning har man kunnat se en minskning av den olagliga graffitin i staden, och man erbjuder ett säkert och lagligt alternativ för konstnärerna.

Även Kulturhuset Subtopia i Botkyrka kommun har, tillsammans med Graffitifrämjandet, upprättat en laglig vägg med reglerade öppettider och kunniga ledare på plats. Subtopiaväggen är en laglig vägg där alla, nybörjare såsom erfarna, kan ägna sig åt graffiti. Sedan väggen upprättades har antalet anmälda klotterbrott i Botkyrka kommun minskat med över 15 %. BRÅ konstaterar i sin kartläggning av klotterförebyggande åtgärder från 2003 att det inte existerar några vetenskapliga utvärderingar som pekar på att lagliga väggar ökar andelen olaglig graffiti i samhället. Att därigenom motarbeta lagliga väggar genom påståenden om att det ökar olaglig graffiti saknar vetenskaplig grund. Uppföljning av klotterförebyggande åtgärder samt lagliga väggar har inte genomförts på nationell nivå under tillräckligt lång tid för att kunna dra sådana slutsatser. Vad man däremot kan påvisa är att flera tusen ungdomar i Sverige som fått tillgång till en laglig graffitivägg numera kan utöva sitt konstintresse utan att behöva oroa sig för de konsekvenser som illegalt utövande av graffitin kan leda till.

Att graffiti skulle leda till otrygghet är ett komplext påstående. Då graffitin i dagsläget är kriminaliserad så tvingas konstnärerna att måla på mörka och undangömnda ställen för att minimera risken att åka fast. Genom att upprätta en laglig vägg för graffiti kan man motarbeta synen på graffiti som något brottsligt och kriminellt och istället börja se det för vad det faktiskt är, en konstform precis som akvarellmålning och slöjdhantverk.

Genom att erbjuda sundbybergsborna en laglig möjlighet att utöva konstformen graffiti så undviker vi att kriminalisera de människor som vill ägna sig åt graffiti. Sundbyberg som kommun har på detta område möjlighet att föregå med gott exempel som en tolerant kommun med kulturell bredd.

Sundbyberg växer explosionsartat och antalet unga i kommunen ökar. Det är därför viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av fritidssysselsättningar i kommunen för att skapa jämlika möjligheter att uttrycka sin kreativitet. Graffitikonsten må ha börjat som en konstform främst utövad av ungdomar, men senaste decenniet har intresset för graffitin ökat och det finns idag även crews (grupper) med pensionärer som träffas och graffar ihop. En laglig vägg i Sundbyberg kan därför fungera som en mötesplats för människor från olika kulturer, religioner, etniciteter och åldersgrupper.

Vi yrkar

att fullmäktige uppdrar till Kultur- och fritidsnämnden att upprätta en laglig graffitivägg.

 

Sundbyberg som ovan

Jesper Wiklund

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk