• Hem
  • Snabbtåg för he...
sida

Snabbtåg för hela stadens skull

Landstinget har tagit fram två förslag om förändrade turer i pendeltågstrafiken, varav det ena förslaget kallas ”skip-stop” och innebär i korthet att det ska gå snabbare att åka från stan till de yttre kranskommunerna genom att några tåg helt enkelt hoppar över några av stationerna på linjen. Sundbybergs kommun har nu ombetts tycka till om förslaget.

Kollektivtrafikens största utmaning just nu är att tvätta bort det dåliga förtroendet som finns för tillfället. Olika händelser, bristande underhåll samt återkommande förseningar och stopp har utan tvekan skadat förtroendet. När förtroendet reparerats, då finns det hopp om framtiden. Och det är trots allt framtiden vi ska investera i. För att vi vet alla vilka som alltid blir mest berörda när tågen inte fungerar och när priset är alldeles för högt.

Sundbybergs förvaltning har utrett frågan om ”skip stop”. Sundbyberg gynnas i och med att fler tåg skulle passera stationen, åtta tåg i timmen. Förvaltningen framför även ökat bostadsbyggande som resultat. Jag kan redan nu nämna att jag och Vänsterpartiet Sundbyberg till stor del är överens om fördelarna med skip stop. Men anledningen till vår positiva inställning handlar snarare om hur detta kan leda till något positivt för andra och hur detta kan bana väg för bättre sits för ännu fler. Solidaritet helt enkelt.

Först och främst håller jag tummarna för att benämningen skip stop – att ”hoppa över” stationer – ändras. Detta kan vara en dålig beskrivning eftersom det kan tolkas nedvärderande mot de stationer som ”hoppas över”. Huvudsyftet är trots allt att gynna individer som bor längre ut på linjerna, så att de ska kunna ta sig till city snabbare. En mer rättvisande benämning är snabb/expresspendeln. Fortsättningsvis vill jag även understryka att Sundbyberg alltid kommer vara en attraktiv kommun att bo i, och att få två extra tåg i timmen kommer inte vara avgörande. Däremot kan arbete för att säkerställa t ex separata banor så att kollektivtrafiken framförs på ett smidigt sätt vara ett viktigt framöver.

Nu till det revolutionerande som skulle kunna förbättras tack vare skip stop – alternativet. I nuläget kan det till exempel vara problematiskt att skapa nya stationer mellan Bålsta och city, eftersom detta påverkar resenärer som bor längre ut på linjerna, negativt. Deras resa förlängs och regionen knyts inte ihop bättre. Men med skip stop kan samma sträcka trafikeras av olika snabba tåg. Med andra ord skulle en station i Solvalla/ Mariehäll kunna öppnas, samtidigt som resenärer från orter långt ut på linjen inte missgynnas av längre åktid. På detta sätt gynnas resenärer i Bro och Bålsta, samtidigt som en hel ort får enorma fördelar och nya möjligheter.

Ja till skip stop med krav på fyra spår och en ny station i Solvalla/Mariehäll!

Moisés Ubeira

Dela den här sidan:

Kopiera länk