• Hem
  • Vad är TTIP och...
sida

Vad är TTIP och varför ska vi bry oss?

jesper_porträtt1_webbTTIP är ett avtal mellan EU och USA som just nu håller på att förhandlas fram. Syftet är att ta bort olika hinder för handel. Det handlar inte främst om tullar och finansiella hinder, utan om olika former av lagstiftning och regleringar som ”försvårar” för företag.

TTIP är ett avtal mellan EU och USA som just nu håller på att förhandlas fram. Syftet är att ta bort olika hinder för handel. Det handlar inte främst om tullar och finansiella hinder, utan om olika former av lagstiftning och regleringar som ”försvårar” för företag.

Den typen av hinder kan röra allt från arbetsrätt till miljölagstiftning. Vore det så att man stärkte varje lands lagstiftning på de här områdena för att harmonisera så vore det väl inget problem. Risken är nu att man istället sänker kraven eller att företag i länder med starkare skydd av miljö eller anställda får sämre konkurrensförutsättningar och slås ut.

Men det här är ju en blogg om Sundbyberg och sundbybergspolitik, så varför ska vi bry oss om sådant? Jo, dels för det uppenbara skälet att även Sundbyberg har miljö och natur vi vill skydda och att även sundbybergare är anställda som vill ha schysta villkor på sina arbetsplatser. Men också för att det kommunala självstyret är en grundbult i det svenska demokratiska systemet och det främsta sättet att låta medborgare vara aktiva i att utveckla det samhälle där de själva lever.

Redan idag styrs en majoritet av de beslut som fattas på kommunal nivå av olika EU-direktiv och regleringar. I förhandlingarna ingår frågor om upphandling, ett viktigt verktyg för kommuner när de vill använda inköp av varor och tjänster för att utveckla sina städer. Utöver det ingår ett ”investeringsskydd” som går ut på att företag kan stämma stater om de med politiska beslut försämrar deras vinstmarginal. Detta har använts av företag t ex när stater genomfört kampanjer för at minska rökning eller utrett miljökonsekvenserna av oljeskifferutvinning. Rättsprocesserna hålls i specialdomstolar med begränsad insyn. Redan idag lägger kommuner ner stora resurser på att hantera överklaganden från vinstdrivande skolkoncerner. Med det här avtalet riskerar vi att få ett ännu större fokus på vinstintresset istället för på kvaliteten i välfärden.

Kort sagt – det planerade handelsavtalet riskerar att begränsa kommunernas möjligheter att bedriva politik mot arbetslöshet och för förbättrad miljö och folkhälsa. Bland mycket annat.

Jesper Wiklund

Vill du veta mer om TTIP och dess stora konsekvenser, läs Vänsterpartiets folder här.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk