• Hem
  • Vad händer med ...
sida

Vad händer med Duvboskolan efter beslutet att stoppa utbyggnaden?

På kommunens budgetfullmäktige den 17:e december röstade Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Folkpartiet igenom att den pågående utbyggnaden av Duvboskolan skulle stoppas.

Det finns flera problem med det här beslutet. Till att börja med har omkring nio miljoner kronor redan lagts på utbyggnaden. Dessa pengar är nu bortkastade. Utöver det vet vi inte om vi kommer att kunna erbjuda heltidstjänster till lärare när Duvboskolan nu blir så liten.

Den största frågan – och den som ger mig riktigt magknip – är ändå den om vad som händer med barnen. I samband med utbyggnaden har paviljonger placerats på Rissne ängar. Skolan har i väntan på att få tillgång till de snart färdigställda lokalerna kunnat växa från 225 elever till 300. Nu ska skolan återigen kunna hantera 225 elever. Det betyder antingen att 70 elever omplaceras till andra skolor eller att man inför ett antagningsstopp för de två kommande läsåren.

Duvboskolan har en hälsosam blandning av elever – en sjättedel är berättigade till modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen ges på tretton olika språk i skolan och man har bland de bästa studieresultaten i kommunen. Vad blir effekten för dessa elever efter oppositionens beslut att stoppa utbyggnaden?

Moderaterna och framför allt Folkpartiet har länge opponerat sig mot att skolan byggs ut. Det är ingen nyhet att de är kritiska. Men när ska man anse en fråga avgjord, och vilket ansvar har en ny fullmäktigemajoritet att inte riva upp tidigare beslut? Vi riskerar att få en situation där gamla beslut ständigt rivs upp, trots höga kostnader och oerhört negativa konsekvenser för våra elever.

Min förhoppning är att vi i Grundskole- och Gymnasienämnden och gruppledarna i kommunfullmäktige kan nå en överenskommelse som gör att eleverna får gå kvar i den skola de har valt, och att Duvboskolan – om inte annat – kan ta in elever som ingår i dess upptagningsområde eller som redan har syskon i skolan. För detta krävs dock att Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Folkpartiet är beredda att diskutera en lösning som ser till barnens bästa.

Jesper Wiklund

Dela den här sidan:

Kopiera länk