sida

Blir det någon ny kommunal högstadie-/gymnasieskola?

2012-05-28

Under 2011 så aktualiserades frågan om en ny gymnasieskola kombinerad med ett högstadium med placering i centrala staden. En styrgrupp tillsattes och det var bråttom att utse partiernas representanter till gruppen. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen fick i uppdrag att upphandla en lämplig lokal. Sedan blev det tyst.

Staden växer så det knakar och andelen ungdomar förväntas öka. Men den stora utmaningen ligger i att behålla våra ungdomar i våra egna skolor. Flykten till de privata skolorna är idag ett stort problem för staden. I detta läge gäller det att satsa på de egna skolorna och utveckla något nytt. Staden står nu utan ett eget teoretiskt gymnasium så är det hög tid att återuppta planerna på en ny högstadie- /gymnasieskola. Planering tar tid, speciellt när man ska försöka hitta nya, spännande och lockande miljöer, både för elever och lärare.
 

Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren

–          Har den styrande minoriteten skrinlagt planerna på en ny kommunal högstadie- och gymnasieskola i de centrala delarna av staden?

 
Sundbyberg som ovan

 

 

Bert Jagerby
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk