sida

Hur har LSS-bedömningarna påverkats av att kommunen anlitat Kommunlex?

2013-11-25

Interpellation

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd i det dagliga livet för att kunna leva ett jämlikt liv. Nu visar Kalla Faktas granskning (2011-11-10) på en utveckling där kommunerna drar in stöd som tidigare har beviljats – trots att lagstiftningen inte har ändrats. I programmet granskar de konsultföretaget Kommunlex som bland annat anordnar utbildningar för LSS-handläggare. I huvudsak handlar företagets utbildning om hur handläggarna kan runda LSS och ge fler avslag för att därmed minska kostnaderna. Enligt Kalla Fakta anlitar Sundbyberg företaget Kommunlex.

Att en kommun har dålig ekonomi är aldrig skäl att neka människor det stöd de har rätt till enligt LSS. Enligt lagen ska stödet vara varaktigt och brukarnas inflytande och självbestämmande över insatserna är centralt. Kommunlex råd går till synes på tvärs med lagens intentioner.

År 2012 ingick Sundbyberg ett handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning. I handslagets inledande stycke kan vi läsa att alla i Sundbyberg ska kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsnedsättning, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. Det som framkommit om företaget Kommunlex verksamhet i Kalla Faktas granskning rimmar illa med handslagets intentioner.

Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag därför fråga individ- och omsorgsnämndens ordförande Inger Lundberg

  • I vilken utsträckning har kommunen anlitat Kommunlex tjänster och vad var syftet med det?
  • Hur har LSS-bedömningarna utvecklats efter att kommunen anlitat företaget?
  • Är det fler ansökningar som har fått avslag efter att kommunen anlitat företaget?
  • Vad avser ordförande i individ och omsorgsnämnden vidta för åtgärder för att säkerställa en rättssäker behovsprövning enligt LSS?

 

Veronica Kallander (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk