sida

Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan?

2013-11-25

Interpellation

Förra året förlorade kommunen en rättstvist med ett par privata, vinstdrivande, skolor i kommunen. Frågan rörde nivån på lokalersättningen som kommunen ger till dessa skolor. Enligt regelverket skall den baseras på snittkostnaden som kommunen har för sina lokaler sett till antalet elever. Förvaltningen hade i sina beräkningar valt att undanta de tillfälliga lokaler i form av paviljonger eller dylikt som är dyra och icke permanenta lösningar. De privata skolorna såg sin chans att få ut mer pengar av kommunen, utan att för den sakens skull ha ökat sina kostnader, och drev frågan i rätten.

Med kommunfullmäktiges medgivande vill jag därför fråga grundskole- och gymnasienämndens ordförande Marika Lindgren-Åsbrink

Hur mycket dyrare blev lokalkostnadsersättningen till de privata skolorna efter domslutet?

 

Jesper Wiklund (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk