sida

Läxor som arbetsmetod

 2011-03-17

Resultaten i Sundbybergs senaredelsskolor uppfyller inte de mål som nämnden har satt upp. Det är så klart ett problem, framför allt för de barn som inte får de kunskaper som de har rätt till. Resultatnivån grundläggs i tidigare årskurser men tappet i senaredelen måste rättas till.

Sundbybergs skolor har av tradition en massiv mängd hemarbete som metod. Detta innebär att en stor del av undervisningen läggs över på hemmet. I bästa fall finns det där studiero, engagerade föräldrar med relevanta kunskaper och de tekniska hjälpmedel som finns. Efter en lång dag i skolan är det dock stor risk att orken ändå inte räcker till. Den pedagogiska tanken med att lägga över undervisningen på hemmet lyser alltjämt med sin frånvaro.

Av den anledningen vill jag fråga Marika Lindgren-Åsbrink (S):

1.       Anser du att skolan uppfyller sina uppgifter vad beträffar barn och ungdomars rätt till utbildning?

2.       Anser du att det är ett problem att så mycket undervisning och skolarbete sköts utanför skolan?

Marielle Andréasson Nakunzi

Dela den här sidan:

Kopiera länk