sida

När kommer den fullständiga rapporten om skolans ekonomi?

Under våren 2012 gavs konsultfirman Ernst&Young i uppdrag att se över bland annat kostnadsbilden för Sundbybergs skolor. Det saknas skriftlig dokumentering kring denna upphandling både vad gäller anbudsförfarandet så väl som kring vad det är kommunen bett firman utreda mer exakt.

I slutet av sommaren presenterade bolaget sin rapport men den ansågs av olika anledningar inte komplett varför de ombads göra tillägg. Till dagsdato har ingen ny version presenterats och i nämnden vet vi ingenting om vilket datum en slutgiltig rapport kan tänkas komma.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren:

När återkommer Ernst&Young med en fullständig rapport om skolans ekonomi?

 

Sundbyberg som ovan

 

Marielle Nakunzi

Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk